Metodisko apvienību darbs

Metodisko apvienību aktualitātes

2022./2023. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2021./2022. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2020./2021. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2019./2020. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2018./2019. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2017./2018. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2016./2017. m.g. Daugavpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāji pieredzes apmaiņas semināra materiālu prezentācija “Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem” >

2016./2017. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2015./2016. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2014./2015. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

Metodiskā darba nodrošināšanas un koordinēšanas kārtība Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem

2013./2014. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2012./2013. m.g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

2011./2012. m. g. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni