Normatīvie dokumenti

Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018. – 2025. gadam

Latvijas Republikas izglītību reglamentējošie normatīvie akti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi, lēmumi

Izglītības pārvaldes rīkojumi, normatīvie akti, reglamentējošie dokumenti