Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumi

Atslēgvārdi: Uzņemšana 10. klasē

19.05.2022.: Publicēti Daugavpils (Zinātņu) 3. un 9. vidusskolas uzņemšanas noteikumi.

11.05.2022.: Publicēti Daugavpils Centra vidusskolas uzņemšanas noteikumi.

09.05.2022.: Publicēti Daugavpils Valsts ģimnāzijas uzņemšanas noteikumi.

06.05.2022.: Publicētas 10., 12., 16., 17., J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas uzņemšanas noteikumi.

05.05.2022.: Publicētas Daugavpils 13. vidusskolas, 15. vidusskolas un Tehnoloģiju vidusskolas-liceja uzņemšanas noteikumi.

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē 2022./2023. m.g.

Daugavpils Centra vidusskola

Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmās (10. - 12. klasē) Daugavpils Centra vidusskolā 2022./2023. m.g.

Papildus informācija skolas vietnē

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Inženierzinātnes, uzņēmējdarbība
Svešvaloda II (C1)
Sociālās zinātnes II
Bioloģija II
Projektu darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (angļu B2)
Svešvaloda I (vācu B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras un mākslas pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati
Robotika
Matemātika un IKT
Svešvaloda II (C1)
Matemātika II
Programmēšana II
Projektu darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (angļu B2)
Svešvaloda I (vācu B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras un mākslas pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Robotika
Uzņēmējdarbības pamati
Sociālā un pilsoniskā joma
Svešvaloda II (C1)
Sociālās zinātnes II
Ģeogrāfija II
Projektu darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (angļu B2)
Svešvaloda I (vācu B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras un mākslas pamati
Dabaszinības
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati
Psiholoģija
Ekonomika
Mazākumtautību valoda un literatūra
Valsts aizsardzības mācība

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Daugavpils 16. vidusskolas noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10. - 12. klasē 2022./2023. m.g.

Daugavpils 17. vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasē 2022./2023. m.g.

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi

Matemātikas un dabaszinātņu virziens

Ķīmija II
Bioloģija II
Matemātika II

Saite 1

Latviešu valoda I
Literatūra I
Angļu valoda I
Vācu valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (mūzika)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati

Matemātikas un ekonomikas virziens
Fizika II
Bioloģija II
Matemātika II

Saite 1

Latviešu valoda I
Literatūra I
Angļu valoda I
Vācu valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (mūzika)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati

Sabiedrisko zinātņu virziens (I)
Angļu valoda II
Vēsture II
Ģeogrāfija II

Saite 1

Latviešu valoda I
Literatūra I
Angļu valoda I
Vācu valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (mūzika)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Valsts aizsardzības mācība

Sabiedrisko zinātņu virziens (II)
Angļu valoda II
Vēsture II
Ģeogrāfija II

Saite 1

Latviešu valoda I
Literatūra I
Angļu valoda I
Vācu valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (mūzika)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati
Filozofija

Uzņēmējdarbības virziens
Svešvaloda II (C1)
Sociālās zinātnes II

Saite 2, Saite 3

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Mazākumtautības valoda un literatūra
Uzņēmējdarbības pamati

Tehnoloģiju virziens
Svešvaloda II (C1)
Dizains un tehnoloģijas II
Ģeogrāfija II

Saite 2, Saite 3

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Mazākumtautības valoda un literatūra
Digitālais dizains

Neklātienes programma

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi

Uzņēmējdarbības virziens
Svešvaloda II (C1)
Sociālās zinātnes II
Ģeogrāfija II

Saite 2, Saite 4

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Mazākumtautības valoda un literatūra
Uzņēmējdarbības pamati

Tehnoloģiju virziens **
Svešvaloda II (C1)
Dizains un tehnoloģijas II
Ģeogrāfija II

Saite 2, Saite 4

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Mazākumtautības valoda un literatūra
Digitālais dizains

Valodu, tehnoloģiju un sociāli-pilsoniskais virziens (V) **
Latviešu valoda un literatūra II
Vēsture II
Dizains un tehnoloģijas II

Saite 2, Saite 4

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Radošā rakstīšana
Novadu mācība
Kompleksie skaitļi
Digitālais dizains

Valodu, tehnoloģiju un sociāli-pilsoniskais virziens (C) **
Latviešu valoda un literatūra II
Sociālās zinātnes II
Dizains un tehnoloģijas II

Saite 2, Saite 4

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība

Radošā rakstīšana
Novadu mācība
Kompleksie skaitļi
Digitālais dizains

Daugavpils Iespēju vidusskola

Daugavpils 13. vidusskolas uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasē 2022./2023. mācību gadā

Daugavpils 15. vidusskolas uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasē 2022./2023. mācību gadā

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi

Kultūra
Kultūra un māksla II (Mūzika)

Pēc izvēles:
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Matemātika II

Papildinformācija 1

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra un māksla I (Mūzika)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Uzņēmējdarbības pamati
Digitālais dizains    
Kolektīvā muzicēšana
Instrumenta spēle    
Svētku/skaņu režija

Vides zinātnes
Pēc izvēles:
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Matemātika II
Dizains un tehnoloģijas II

Papildinformācija 1

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)  
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Uzņēmējdarbības pamati
Digitālais dizains    
Kolektīvā muzicēšana
Svētku/skaņu režija

IT
Programmēšana II        
Dizains un tehnoloģijas II


Pēc izvēles:
Matemātika II
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Latviešu valoda un literatūra II

Papildinformācija 2

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Programmēšana I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Digitālais dizains    
Robotika
Uzņēmējdarbības pamati

Dabaszinības
Pēc izvēles:
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Matemātika II
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Latviešu valoda un literatūra II

Papildinformācija 2

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Ekoloģija    
Uzņēmējdarbības pamati
Psiholoģijas pamati
Publiskā uzstāšanās
Projektīvā ģeometrija

Drošība
Dizains un tehnoloģijas II

Pēc izvēles:
Latviešu valoda un literatūra II
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Matemātika II

Papildinformācija 2

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)  
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Valsts aizsardzības mācība
Komandas spēles    
Uzņēmējdarbības pamati
Psiholoģijas pamati

Valodas
Latviešu valoda un literatūra II
Svešvaloda II (Angļu valoda)
Dizains un tehnoloģijas II

Papildinformācija 2

Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (Angļu valoda)
Svešvaloda B1 (Vācu vai krievu valoda)  
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Pētnieciskā, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Spāņu/zviedru/franču valoda
Publiskā uzstāšanās
Teātris un drāma    
Psiholoģijas pamati    
Uzņēmējdarbības pamati

 J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasē 2022./2023. m.g.

Papildus informācija skolas vietnē:

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Matemātikas vai IKT nozare
Svešvaloda II (CI)
Matemātika II
Programmēšana II
Projekta darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda I (B1)
Poļu valoda I
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I,
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati
Mediķis, farmaceits, uzturzinātnieks
Svešvaloda II (CI)
Bioloģija II
Ķīmija II
Projekta darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda I (B1)
Poļu valoda I
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Psiholoģija
Tulkotājs, žurnālists, vēsturnieks
Svešvaloda II (CI)
Poļu valoda II
Vēsture II
Projekta darbs
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda I (B1)
Poļu valoda I
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība

Tulkošana

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. - 12. klasē 2022./2023. mācību gadā

Papildus informācija skolas vietnē

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Medicīna, farmācija, uzturzinātne. Vides zinātne
Ķīmija
Bioloģija
Angļu valoda
Matemātika

Latviešu valoda un literatūra
1.svešvaloda – angļu valoda
2.svešvaloda – vācu valoda vai spāņu valoda, vai zviedru  valoda
Ķīmija
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
Datorika vai programmēšana
Vēsture un sociālzinātnes
Kultūras pamati
Sports un veselība
Robotika
3D modelēšana un dizains
Multimediju dizains
Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes
Uzņēmējdarbības pamati, e-komercija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Krievu valoda un literatūra, medijpratība
Psiholoģija
Inženierzinātne
Fizika
Matemātika
Ķīmija
Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra
1.svešvaloda – angļu valoda
2.svešvaloda – vācu valoda vai spāņu valoda, vai zviedru  valoda
Ķīmija
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
Datorika vai programmēšana
Vēsture un sociālzinātnes
Kultūras pamati
Sports un veselība
Robotika
3D modelēšana un dizains
Multimediju dizains
Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes
Uzņēmējdarbības pamati, e-komercija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Krievu valoda un literatūra, medijpratība
Psiholoģija

IKT nozare
Programmēšana
Matemātika
Fizika
Angļu valoda


Latviešu valoda un literatūra
1.svešvaloda – angļu valoda
2.svešvaloda – vācu valoda vai spāņu valoda, vai zviedru  valoda
Ķīmija
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
Datorika vai programmēšana
Vēsture un sociālzinātnes
Kultūras pamati
Sports un veselība
Robotika
3D modelēšana un dizains
Multimediju dizains
Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes
Uzņēmējdarbības pamati, e-komercija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Krievu valoda un literatūra, medijpratība
Psiholoģija


Uzņēmējdarbība un finanses
Matemātika
Sociālās zinātnes
Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra
1.svešvaloda – angļu valoda
2.svešvaloda – vācu valoda vai spāņu valoda, vai zviedru  valoda
Ķīmija
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
Datorika vai programmēšana
Vēsture un sociālzinātnes
Kultūras pamati
Sports un veselība
Robotika
3D modelēšana un dizains
Multimediju dizains
Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes
Uzņēmējdarbības pamati, e-komercija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Krievu valoda un literatūra, medijpratība
Psiholoģija

Sociālās zinātnes, vadība, valodas
Sociālās zinātnes
Angļu valoda
Vēsture

Latviešu valoda un literatūra
1.svešvaloda – angļu valoda
2.svešvaloda – vācu valoda vai spāņu valoda, vai zviedru  valoda
Ķīmija
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Matemātika
Datorika vai programmēšana
Vēsture un sociālzinātnes
Kultūras pamati
Sports un veselība
Robotika
3D modelēšana un dizains
Multimediju dizains
Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes
Uzņēmējdarbības pamati, e-komercija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Krievu valoda un literatūra, medijpratība
Psiholoģija

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības (10. - 12. klasēs) programmās Daugavpils Valsts ģimāzijā 2022./2023. m.g.

Papildus informācija skolas vietnē: izglītības programmas.

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Cilvēks un veselība (A)
Bioloģija II
Ķīmija II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Izvēles:
Uzņēmējdarbības pamati
Bioekonomika
Filozofija
Publiskā uzstāšanās

Cilvēks un veselība (B)
Bioloģija II
Ķīmija II
Matemātika II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Izvēles:
Uzņēmējdarbības pamati
Bioekonomika
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Cilvēks un veselība (C)  
Bioloģija II
Ķīmija II
Sociālās zinātnes II

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Izvēles:
Uzņēmējdarbības pamati
Bioekonomika
Filozofija
Publiskā uzstāšanās

Vides un inženierzinātnes (A)
Matemātika II
Ķīmija II
Fizika II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika vai programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze (izvēloties datorikas kursu)
Bioekonomika
Izvēles:
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Vides un inženierzinātnes  (B)
Matemātika II
Fizika II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika vai programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze (izvēloties datorikas kursu)
Bioekonomika
Izvēles:
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Vides un inženierzinātnes (C)
Fizika II
Sociālās zinātnes II
Bioloģija II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika vai programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze (izvēloties datorikas kursu)
Bioekonomika
Izvēles:
Dabaszinību zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.) vai matemātikas zinātniskās valodas pamati (latviešu/angļu val.)
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Uzņēmējdarbības pamati
Cilvēks un sabiedrība (A)
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Vēsture II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Dabaszinības
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Trešā svešvaloda (vācu/franču val.)
Izvēles:
Uzņēmējdarbības pamati
Bioekonomika
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Cilvēks un sabiedrība (B)
Sociālās zinātnes II
Vēsture II
Latviešu valoda un literatūra II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Dabaszinības
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Trešā svešvaloda (vācu/franču val.)
Izvēles:
Uzņēmējdarbības pamati
Bioekonomika
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Uzņēmējdarbība (A)
Matemātika II
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika vai programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze (izvēloties datorikas kursu)
Uzņēmējdarbības pamati un/vai bioekonomika
Izvēles:
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Uzņēmējdarbība (B)
Ģeogrāfija II
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika vai programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze (izvēloties datorikas kursu)
Uzņēmējdarbības pamati un/vai bioekonomika
Izvēles:
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Kultūras menedžments
Latviešu valoda un literatūra II
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (angļu/vācu/krievu)
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (angļu val.)
Svešvaloda I (vācu/krievu val.)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras pamati
Literatūra I
Dabaszinības
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Projekta darbs
Obligātie:
Datu analīze
Uzņēmējdarbības pamati
Trešā svešvaloda (vācu/franču val.)
Izvēles:
Filozofija
Publiskā uzstāšanās
Bioekonomika

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Daugavpils 10. vidusskolas noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10. - 12. klasē 2022./2023. m.g.

Daugavpils 12. vidusskolas noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10. - 12. klasē 2022./2023. m.g.

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Medicīna un tehnoloģijas
Svešvaloda (angļu) II (C1)
Bioloģija II vai Ķīmija II, vai Fizika II
Dizains un tehnoloģijas II
Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Bioloģija I
Fizika I
Ķīmija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Projekta darbs
Medicīnas pamati vai Veselības mācība
Publiskā uzstāšanās vai digitālais dizains, vai Medicīnas pamati, vai Veselības mācība
Valsts aizsardzības mācība
Matemātika un tehnoloģijas
Svešvaloda (angļu) II (C1) vai Latviešu valoda un literatūra II
Matemātika II
Dizains un tehnoloģijas II

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Bioloģija I
Fizika I
Ķīmija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Projekta darbs
Projicēšanas metodes vai Robotika
Publiskā uzstāšanās vai digitālais dizains, vai Projicēšanas metodes, vai Robotika
Valsts aizsardzības mācība
Inženierzinātnes un matemātika
Svešvaloda (angļu) II (C1) vai Sociālās zinātnes II
Fizika II
Matemātika II


Latviešu valoda  I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Bioloģija I
Fizika I
Ķīmija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Projicēšanas metodes vai Robotika
Publiskā uzstāšanās vai Projicēšanas metodes, vai Robotika
Valsts aizsardzības mācība
Valodas Māksla Socioloģija Uzņēmējdarbība
Svešvaloda (angļu) II (C1) vai Latviešu valoda un literatūra II
Sociālās zinātnes II
Dizains un tehnoloģijas II

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Dabaszinības
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Projekta darbs
Uzņēmējdarbības pamati vai Publiskā uzstāšanās
Digitālais dizains vai
Uzņēmējdarbības pamati
Valsts aizsardzības mācība

Tehnika Tehnoloģijas Inženierzinātnes
Sociālās zinātnes II
Matemātika II vai Fizika II
Dizains un tehnoloģijas II
Programmēšana II

Latviešu valoda I
Svešvaloda I (B2)
Svešvaloda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Bioloģija I
Fizika I
Ķīmija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Projekta darbs
Digitālais dizains vai Robotika
Publiskā uzstāšanās vai Digitālais dizains
Valsts aizsardzības mācība

Daugavpils Zinātņu vidusskola

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi vispārējās izglītības programmā 10. klasē Daugavpils Zinātņu vidusskolā uz Daugavpils 3. un 9. vidusskolas pamata

Papildus informācija skolas vietnē:

“Grozi” jeb padziļināto mācību priekšmetu komplekti Pamatkursi Specializētie kursi
Medicīna, farmācija un uzturzinātnes
Ķīmija II
Bioloģija II
Angļu valoda II
Projektu darbs medicīnas un uzturzinātņu jomā

Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Cilvēka anatomija
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Filosofija
Psiholoģija
Sociālās zinātnes un valodas
Latviešu valoda un literatūra II
Angļu valoda II
Sociālās zinātnes II
Projektu darbs sociālo zinātņu un valodu jomā

Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Vēsture un sociālās zinības
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Dabaszinības
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Radošā rakstīšana (latviešu valodā)
Filosofija
Trešā svešvaloda

Uzņēmējdarbība
Matemātika II
Angļu valoda II
Sociālās zinātnes II
Projektu darbs ekonomikas, matemātikas sociālo zinību vai uzņēmējdarbības jomā
Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Vēsture un sociālās zinības
Kultūras pamati
Dabaszinības
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Uzņēmējdarbības pamati
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Digitālais dizains


Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Matemātika II
Fizika II
Ķīmija II
Projektu darbs inženierzinātnēs, matemātikas vai tehnoloģiju jomā

Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Programmēšana
Sports un veselība
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Digitālais dizains

Digitālais dizains un interaktīvie mediji
Angļu valoda II
Kultūra un māksla II
Dizains un tehnoloģijas II
Projektu darbs digitālā dizaina un interaktīvo mediju jomā

Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Vēsture un sociālās zinātnes
Kultūra un māksla (vizuālā māksla)
Dabaszinības
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Radošā rakstīšana (latviešu valodā)
Uzņēmējdarbības pamati
Multimediju dizains

Vides zinātnes
Bioloģija II
Ģeogrāfija II
Sociālās zinātnes II
Projektu darbs vides zinātņu jomā

Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Vēsture un sociālās zinātnes
Kultūra un māksla (vizuālā māksla)
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Sports un veselības veicināšana
Angļu valoda II
Ķīmija II
Dizains un tehnoloģijas II
Projektu darbs sporta un veselības veicināšanas jomā
Latviešu valoda
Literatūra
Svešvaloda
Otrā svešvaloda
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Publiskā uzstāšanās (angļu valodā)
Cilvēka anatomija
Psiholoģija
Filosofija