Attālinātais mācību process Daugavpils pirmsskolās

11.05.2020.

Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācības skolās un pirmsskolās Latvijā notiek attālināti. Pirmsskolās darbojas tikai dežūrgrupas to vecāku bērniem, kuri paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai atbalstītu bērnu mācīšanos mājās, izglītības iestāžu pedagogi sadarbojas un veido ieteikumus vecākiem e-vidē attālināto mācību realizēšanai, izmantojot iestādes mājaslapu, e-klasi, Zoom, gmailclassroom, WhatsApp vai e-pastu.
Plānojot attālinātās mācības, pedagogi iekļauj visiem pirmsskolas posmiem (bērniem no 1,5 - 6 gadiem) atbilstošas attīstošās aktivitātes, pētnieciskos uzdevumus, radošās darbības. Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti (AS) iestāžu pedagogi mudina vecākus dalīties ar fotogrāfijām, kā arī piedāvā pēc atgriešanās pirmsskolas iestādē atnest bērnu radošos darbus galerijas izveidei. Ir vecāki, kuri telefoniski vai e-vidē paziņo par viņu darbu ar bērniem, kas ir paveikts, ar kādām grūtībām sastopas. Taču ne visi vecāki var aktīvi piedalīties AS nodrošināšanā dažādu iemeslu dēļ.
Nenoliedzami attālinātā mācīšanās sekmē ciešāku skolotāju sadarbību ar vecākiem, kā rezultātā vecākiem ir iespēja vairāk patstāvīgi darboties ar savu bērnu, iepazīt sava bērna mācīšanās stilu, vajadzības, kā arī izprast, kurā jomā bērnam ir grūtības, bet kura joma bērnam labi padodas. Pedagogiem attālinātās mācības paver iespēju padarīt mācību procesu mūsdienīgāku un rast daudzveidīgas iespējas digitālajā pasaulē, kā arī sadarboties, lai plānotu kopā un nodrošinātu AS, turklāt pastarpināti tiek realizēta vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam.    
Attālināto mācību nodrošināšanā gan pedagogi, gan vecāki saskaras ar dažādiem izaicinājumiem: kā aktivizēt, ieinteresēt un motivēt vecākus iesaistīties savu bērnu izglītošanā izmantojot e-vidi; kā sniegt un saņemt AS; cik objektīvi var novērtēt bērna izaugsmi, neesot kopā ar bērnu un mijiedarbojoties mācību procesā.
Ir skaidrs, ka attālinātās mācības ir pāršķīrušas jaunu lappusi pirmsskolas mācību pieejā, padarot mācību procesu digitalizētāku, vērstāku uz sadarbību un mijiedarbību.  
Pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvi pateicas bērnu vecākiem par aktīvu līdzdarbošanos, sadarbību un atklātību attālinātā mācību procesa realizēšanai pirmsskolās.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzi apkopoja
Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece I.Kapteine
65428823