Jaunumi

 • Pirmsskolu ziņas: “Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”

  11.12.2019.

  Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 3.decembrī sadarbībā ar DPIP organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem/vadītāju vietniekiem, kurā piedalījās Iestādes padome, vecāki un Daugavpils Universitātes mācībspēki. Kompetenču pieejas īstenošana, kā rāda iestādes pieredze, var notikt tikai ciešā sadarbībā starp pedagogiem, administrāciju, vecākiem un aktīvu līdzdalību ar vienotu mērķi un skaidru pedagoģiskā procesa norisi. Pasākumu atklāja DPIP pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova, atzīmējot galvenos uzdevumus, kuri ir jārisina jaunā mācību satura ieviešanas kontekstā un kādi ir tie iespējamie risinājuma ceļi. Iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska izklāstīja savā uzrunā “Kompetenču pieejas īstenošana: iestādes darba pašvērtējums” par aspektiem, kas tiek realizēti iestādes pedagoģiskā procesa pašvērtējuma kompetenču pieejas realizācijā. Kompetenču pieejas realizācija ir process, kurā īstenošanā piedalās visas puses, iestādē notiek darba analīze, pašvērtējums un tiek plānotie nākamie soļi un uzdevumi. Vadītāja prezentēja iestādes pieredzi un uzdevumu realizācijas veidus, atspoguļojot gan problēmas, gan veikumus.

 • Daugavpils SMU panākumi CITS BAZĀRS ziemā

  11.12.2019.

  2019.gada 7.decembrī Rīgā, tirdzniecības centrā Domina Shopping, notika Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākumā CITS BAZĀRS ziemā, kas uzņēma 270 SMU ar 900 skolēniem no visas Latvijas, tostarp 19 SMU no Daugavpils pilsētas piecām vispārējās izglītības iestādēm – Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas.

 • Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

  11.12.2019.

  Projekta ietvaros ir tikušas pilnveidotas 2017.gadā izstrādātās “Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai”. Vadlīnijās tika pilnveidotas pamatojoties uz skolotāju un vērtētāju ieteikumiem skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem).

 • Notiks "Award" jauno vadītāju kursi

  10.12.2019.

  Valsts izglītības satura centrs 2020.gada 30.-31.janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.

 • Šonedēļ pirmizrāde iestudējumam bērniem „Raganiņa”

  09.12.2019.

  12.decembrī Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde iestudējumam bērniem „Raganiņa” (režisors M.Korsiets). Pirmo reizi izrādē bērniem dažādu tautu pasaku tēli runās gan latviski, gan latgaliski, lai jautrā noskaņā iepazīstinātu Daugavpils teātra jaunākos skatītājus ar šīs valodas skanējumu.

 • DAUGAVPILĪ TIKS ATVĒRTS SPĒĻU CENTRS - ROTAĻLIETU BIBLIOTĒKA

  09.12.2019.

  2019.gada 11.decembrī Daugavpilī, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas telpās (Komunālā ielā 2) plkst.14.00 notiks spēļu centra – rotaļlietu bibliotēkas atklāšana. Šo centru Daugavpils iedzīvotājiem izveidojis „Izglītības iniciatīvu centrs” ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu.

 • Bibliotēka aicina uz tikšanās ar dzejnieci Fainu Osinu

  09.12.2019.

  12.decembrī plkst.17.00 Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu zālē (Rīgas ielā 22a, 3.stāvā) viesosies Goda daugavpiliete, dzejniece, vairāku dzejas krājumu redaktore un sastādītāja Faina Osina. Tikšanās reizē ar poētisku nosaukumu “Atslēga no ilūziju durvīm” literāte sniegs ieskatu savā radošajā darbībā un liriskās dzejas tapšanas procesā, kā arī stāstīs par ieguldījumu Daugavpils kultūras un literatūras mantojuma saglabāšanā.

 • Izsludināts Ziemassvētkiem veltīts radošo darbu konkurss

  06.12.2019.

  Tuvojoties svētku laikam, Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi aicina Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties Ziemassvētkiem veltītā radošo darbu konkursā “Our Favorite Character’s Winter Adventures”. Darbi tiek pieņemti līdz 20.decembrim.

 • Skolu ziņas: Projektā iepazinām Ungāriju un tās kultūru

  06.12.2019.

  Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektam “Kultūras mantojums bez robežām”, kurā piedalās četras skolas no dažādām Eiropas valstīm, no 24.novembra līdz 30.novembrim Daugavpils Vienības pamatskolas 7.klašu 8 skolēni kopā ar 4 skolotājām devās uz Miškolcu (Ungārija). Projekta partneri ir Turcija, Grieķija, Ungārija un Latvija.

 • JINGLE BELLS 2019

  06.12.2019.

  Ziemassvētku atmosfēra un svētku noskaņojums valdīja 4.decembrī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un DPIP rīkotajā pilsētas dzejas un prozas deklamēšanas konkursā “JINGLE BELLS 2019 – Hobbyland”. Konkurss “Jingle Bells” ir kļuvis par tradicionālu, jo tiek organizēts jau desmito reizi.

 • Skolu ziņas: Mācību satura abrobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Tehnoloģijas” Daugavpils 3.vidusskolā

  05.12.2019.

  Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas mērķis joprojām ir nemainīgs – izvērtēt, kā skolās iespējams ieviest un nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur skolēnu mācīšanās rezultāts ir lietpratība, tostarp iedibinot un attīstot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību skolas līmenī kā ikdienas praksi. Tāpēc šajā mācību gadā 4.decembrī viens no semināriem tika organizēts Daugavpils 3.vidusskolā jomā “Dizains un Tehnoloģijas”. Seminārs notika mazākās dalībnieku grupās, lai iedziļinātos konkrētā mācību priekšmetu saturā un pieejas īstenošanā pilotskolā.

 • Mobilais telefons ir vai nav palīgs mācībās?

  05.12.2019.

  Mobilie telefoni ir mūsdienu neatņemama sastāvdaļa. Pirms vairākiem gadiem mobilie telefoni bija kā ekskluzīvs priekšmets, taču tagad bez mobilā telefona nav iedomājams neviens, jo tie kalpo ne tikai kā komunikācijas līdzeklis biznesā, bet ar tā palīdzību komunicē gan pirmsskolnieki, gan pensionāri. Skolotājiem Latvijā ir atšķirīgi uzskati par to, vai jaunās tehnoloģijas, precīzāk, mobilie telefoni skolēniem traucē vai, tieši otrādi, palīdz mācīties labāk. Šī bija rezolūcija, ko Latgales reģiona 7.-9.klašu skolēni izdebatēja šī gada 4.decembrī.

 • Daugavpils Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā publiski prezentēts jauns aprīkojums un pakalpojumi

  04.12.2019.

  29.novembrī plkst.15.00 Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā (Rīgas ielā 22a, 1.stāvā) notika centra jaunākā tehnoloģiskā aprīkojuma – interaktīvā paklāja un digitālās mājturības komplekta – prezentācijas pasākums. Šīs iekārtas tika iegādātas par Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem līdzekļiem, kurus pašvaldība pērn izcīnīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā kā ģimenēm draudzīgākā pašvaldība republikas pilsētu grupā.