Jaunumi

 • Daugavpilī jaunieši diskutē par dzimumu līdztiesības aktualitātēm

  01.12.2020.

  Kā motivēt sievietes izvērtēt izglītības un karjeras iespējas tehnoloģiju nozares profesijās? Kā mudināt vīriešus vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē, bērnu audzināšanā un palīdzēt mājsaimniecības ikdienā? Kā motivēt darba devējus veidot sabalansētas darbinieku komandas, kurā ir pārstāvētas gan sievietes, gan vīrieši? 25.novembrī platformā ZOOM informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros norisinājās Debašu klubu jauniešu diskusija par dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām privātās un darba dzīves iespējām.

 • LCB ziņas: Bibliotēka aicina izmantot attālinātos pakalpojumus

  30.11.2020.

  Laikā, kad klātienē piedāvātās iespējas un pakalpojumi ir ierobežoti, arvien lielāku aktualitāti iegūst elektroniskie resursi. Bibliotēka piedāvā attālinātu piekļuvi vairākiem abonētiem tiešsaistes resursiem, kā arī aicina grāmatu pasūtīšanai un lietošanas termiņa pagarināšanai izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.

 • DAUGAVPILS DARBĪGĀS KOPIENAS aktualitātes novembrī

  30.11.2020.

  Mūsu valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojošie pasākumi ir ietekmējuši arī projekta “Darbīgās kopienas” Daugavpils kopienas plānotās aktivitātes. Kopš vairs nevar notikt pulcēšanās un pasākumi klātienē kopienas aktīvisti pārskata ieplānotās aktivitātes un domā par to, kā tās padarīt iespējamas īstenošanai šajos apstākļos.

 • Pirmsskolu ziņas: Lai dzīvo lasītprieks!

  27.11.2020.

  Jau no šī gada vasaras Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs notiek grāmatu vērtēšana lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Īpašs prieks ir par to, ka programmā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni. Pirmsskolēni piedalās bērnu žūrijā – grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā vecumgrupā 5+. Līdz janvāra beigām jāizlasa sešas grāmatas un jāizvēlas trīs, kuras patika visvairāk, aizpildot elektronisko anketu internetvietnē www.lasamkoks.lv. Atbilstoši anketēšanas rezultātiem grāmatām tiks piešķirtas 1., 2. un 3.vietas.

 • Starptautisks projekts “Youth Eco Hub” aicina dalībniekus

  27.11.2020.

  Vides izglītības fonds sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Krievijas uzsāk dalībnieku atlasi unikālam starptautiskam projektam ”Youth Eco Hub”, kurā kopskaitā piedalīsies 100 dalībnieki. Šī projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona Ekoskolām, kuras vēlas īstenot praktiskas videi draudzīgas iniciatīvas un palielināt izpratni par klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku.

 • Skolu ziņas: Ar projektiem pret pandēmiju!

  27.11.2020.

  Spītējot Covid 19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, Daugavpils Saskaņas pamatskola ir uzsākusi vairāku Erasmus+ projektu realizāciju. Attālināto mācību laikā projektu realizēšana ir sava veida izaicinājums, jo jāapgūst daudzas jaunas platformas un IKT rīki (Padlet, E-twinning, Powtoon animation, Slack, Zoom). Tas viss paplašina gan skolēnu redzesloku, gan zināšanas dažādās jomās.

 • Skolēnu motivācija un skolotāja atbalsts – pamats veiksmīgām attālinātajām mācībām

  25.11.2020.

  Ikviens skolotājs veicina skolēna mācīšanās izaugsmi tikai tad, ja piedāvā viņiem dažādus ar apkārtējo realitāti saistītus, konkurētspējīgus un alternatīvus skolas vecuma bērniem pievilcīgus un interesantus mācīšanās veidus, kas attālinātajā mācību procesā ir cieši saistīti gan ar mācību motivāciju, gan atbalsta sniegšanu.

 • Latviešu valodas aģentūra skolu un pirmsskolu pedagogus aicina pieteikties latviešu valodas kursos (2021.gads)

  25.11.2020.

  Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr.8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbību „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”. Lai vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprinātos C1 līmenī un lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

 • Vecāku WhatsApp grupas: palīgrīks vai negāciju izlādes vieta? Ieteikumi efektīvākai vecāku saziņas grupu izmantošanai

  25.11.2020.

  Mūsdienu tehnoloģiju iespējas ļauj vecākiem arvien vairāk iesaistīties bērnu skolas dzīvē – tiešsaistē redzamas sekmes, reāllaika paziņojumi par uzvedību, kā arī uzdotie mājasdarbi, savukārt, par teju neatņemamu ikdienas saziņas rīku ir kļuvušas klases vecāku WhatsApp grupas. Tās ļauj pieaugušajiem operatīvi sazināties ar citiem vecākiem un pedagogiem, taču nereti raisa arī konfliktsituācijas un pārpratumus. Samsung Skola nākotnei eksperti sagatavojuši 7 ieteikumus, lai komunikācija grupā noritētu efektīvāk un jēgpilnāk.

 • Noslēdzies Reģionālais JA TITAN čempionāts Daugavpilī

  25.11.2020.

  Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem un darbu attālināti, 21.novembrī Daugavpils 3.vidusskola jau trešo reizi organizēja biznesa simulācijas spēles JA TITAN reģionālo čempionātu Daugavpilī. TITAN ir biedrības Junior Achievement Latvija (JAL) izveidota tiešsaistes biznesa simulāciju spēle skolēniem.

 • Daugavpils Inovāciju centrā sākušās inovatīvas pārmaiņas, kas veicinās izglītības, uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomā

  24.11.2020.

  Pamatojoties uz vasarā noslēgto līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenošanu, Daugavpils pilsētas dome uzsākusi darbu pie projekta īstenošanas.

 • Zīmējumu konkurss “Zoo pasaka”

  23.11.2020.

  Biedrības «Radošā Laboratorija» un «Latgales Dizaina biedrība» sadarbībā ar Latgales zooloģisko dārzu, ar informācijas portāla grani.lv un kanāla LRT+ atbalstu rīko zīmējumu konkursu “ZOO pasaka”.