Fiziskās un garīgās veselības veicināšana

Kā atpazīt gripu un izvairīties no saslimšanas Gripa.pdf 

Seminārs par autismu psihologiem, logopēdiem, vecākiem un interesentiem „Multidisciplināra autisma parādības izskatīšana. Iekļaujošas vides organizēšana bērniem ar AST” SeminarsParAutismu.pdf 

Veselības veicināšanas pasākumi

Psiholoģiskais atbalsts

Izglītības psihologu MA

2014./2015.mācību gads

◊ Pilsētas vispārizglītojošo skolu 1 .klašu skolēnu uzmanības īpatnību pētīšana >    Pielikums>

2013./2014. mācību gads

Plāni un pārskati