Fiziskās un garīgās veselības veicināšana

Kā atpazīt gripu un izvairīties no saslimšanas Gripa.pdf 

Veselības veicināšanas pasākumi

Psiholoģiskais atbalsts

Izglītības psihologu MA

2014./2015.mācību gads

◊ Pilsētas vispārizglītojošo skolu 1 .klašu skolēnu uzmanības īpatnību pētīšana >    Pielikums>

2013./2014. mācību gads