Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tīmekļvietni – https://izglitiba.daugavpils.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • DPIP darbinieku meklēšanas formā nav vizuāla apstiprinājuma par meklēšanas rezultātiem.
  • Attēliem nav pievienots alternatīvais teksts.
  • Sadaļā “Materiāli latviešu valodas apguvei” nav strukturēti virsraksti.
  • Sākumlapā nav norādīts lapas nosaukums.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 13.05.2024.

Izvērtēšanu veica DPIP IKT projektu vadītājs Vitauts Stočka.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

  • No jauna veidotajās lapās un ziņās satura informācijas strukturēšanai tiek izmantota virsrakstu un apakšvirsrakstu formatēšanas funkcija. Vecās lapas tiek pārveidotas, ja tajās notiek satura izmaiņas.
  • Attēli tiek izmantoti tikai satura vizualizēšanai. Unikāls saturs attēla formātā netiks publicēts.

Atsauksmēm un saziņai

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
E-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv
Kanceleja: +371 65421623

Sūdzību iesniegšana

Saistībā ar tīmekļvietnes piekļūstamības jautājumiem rakstiet uz e-pastu itnodala@ip.daugavpils.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs:
Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 17. decembrī.

Atkārtoti pārskatīts 2024. gada 13. maijā.

Šo paziņojumu apstiprināja Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes IT nodaļas vadītājs Imants Žilvinskis.