Vakances

Darba iespējas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs.

Izglītības iestādes bibliotekārs

Aktuāla līdz 25.9.2023., J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola

Sociālais pedagogs

Aktuāla līdz 25.9.2023., J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

Aktuāla līdz 25.9.2023., Daugavpils Centra vidusskola

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Aktuāla līdz 29.9.2023., Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde

Izglītības un skolu psihologs

Aktuāla līdz 29.9.2023., Daugavpils Zinātņu vidusskola

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Aktuāla līdz 30.9.2023., J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Aktuāla līdz 30.9.2023., J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola

Sākumizglītības skolotājs

Aktuāla līdz 30.9.2023., Daugavpils Saskaņas pamatskola

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Aktuāla līdz 2.10.2023., Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde

Skolotāja palīgs

Aktuāla līdz 2.10.2023., Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde

Skolotājs logopēds

Aktuāla līdz 3.10.2023., Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Aktuāla līdz 6.10.2023., Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Sociālais pedagogs

Aktuāla līdz 6.10.2023., Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Skolotāja palīgs

Aktuāla līdz 6.10.2023., Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Aktuāla līdz 6.10.2023., Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Auklis

Aktuāla līdz 21.10.2023., Daugavpils Iespēju vidusskola

Sākumizglītības skolotājs

Aktuāla līdz 31.10.2023., Daugavpils Iespēju vidusskola