Vecākiem

Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018. – 2025. gadam

Daugavpils izglītības iestāžu kontaktinformācija

Valsts izglītības satura centra (VISC) un izglītības procesu reglamentējoši normatīvie akti

Pirmsskola

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vietu kontaktinformācija

DPIP rīkojums par pirmsskolas iestāžu darba laiku

Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Atteikties no vietas pirmsskolas izglītības iestādē iespējams, aizpildītu iesniegumu  reģistra kārtas anulēšanai iesniedzot personīgi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vai atsūtot pa pastu uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5401.

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanas procesā?

Pamatskola, vidusskola, ģimnāzija

Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija

Bērnu reģistrēšana 1. klasē

Izglītojamo uzņemšana Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7. – 9. klasē 2024./2025. mācību gadā

Izglītojamo uzņemšana 10. klasē 2024./2025. mācību gadā

Noderīgi

Ar ko riskē vecāki, publicējot savu bērnu foto un video internetā. Skaidro speciāliste