Izglītības pārvalde

Informācija obligātā izglītības vecuma sasniegušo nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju vecākiem/aizbildņiem

Lai ukraiņu bērni veiksmīgāk socializētos jaunajā dzīvesvietā, tiek plānotas izmaiņas likumdošanā. Būs noteiks, ka, sākot ar 2024.gada 1.septembri ikvienam obligātās izglītības vecumu sasniegušajam nepilngadīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram piešķirts pagaidu aizsardzības statuss, jāuzsāk mācības Latvijas…

Daugavpils pilsētas skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās noslēguma pasākums J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā

Daugavpils pilsētas skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās noslēguma pasākums J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā

Šī mācību gada laikā deviņās Daugavpils skolās notika skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākumi, kuru mērķis bija saliedēt pilsētas aktīvos jauniešus, stiprināt sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju kompetenci. 26. aprīlī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā…

Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII nākamie pirmklasnieki sacentās zināšanu viktorīnā „Esmu gatavs skolai!”

Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII nākamie pirmklasnieki sacentās zināšanu viktorīnā „Esmu gatavs skolai!”

No 16.aprīļa līdz 19.aprīlim astoņas Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes nākamo pirmklasnieku komandas sacentās zināšanu viktorīnā “Esmu gatavs skolai!”, demonstrējot pirmsskolā gūtās zināšanas un sadarbības prasmes. Zināšanu viktorīnas notika visās četrās iestādes programmu…