Tālākizglītiba

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var iesniegt pieteikumu datorzinību izglītības programmu apguvei.  Turpinās pieteikšanās arī valsts valodas programmu apguvei….

Seminārs latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem

Seminārs latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem

Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus aicina 5.februārī plkst.15.00 piedalīties Latviešu valodas aģentūras seminārā, lai iepazītos ar valsts valodas prasmes pārbaudes aktualitātēm 2024.gadā. Seminārs notiks ZOOM platformā. Semināru vadīs VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes vadītāja…

Daugavpilī 2023.gadā licencētas 73 programmas un izsniegtas atļaujas 5 programmām

Daugavpilī 2023.gadā licencētas 73 programmas un izsniegtas atļaujas 5 programmām

2023.gadā Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija licencējusi 4 jaunas programmas un pagarinājusi licences 69 programmām, kopā licencētas 73 programmas, no kurām 54 ir interešu izglītības programmas un 19 neformālā pieaugušo…

Britu kultūras un mācīšanas ceļvedis

Britu kultūras un mācīšanas ceļvedis

Š.g. 24. oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā, notika pirmā nodarbība Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LAVSA) projekta “Britu kultūras un mācīšanas ceļvedis” ietvaros. Nodarbībā piedalījās 50 angļu valodas skolotāji no Daugavpils un tās apkārtnes, lai…

Iedvesmas diena latviešu valodas skolotājiem

Iedvesmas diena latviešu valodas skolotājiem

25.oktobrī Daugavpils skolu latviešu valodas skolotāji pilnveidoja savu profesionālo meistarību kursos „Labi saplānota stunda – veiksmīga mācību procesa pamats”. Kursus vadīja Ogres novada izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodas un literatūras jautājumos Santa Mežvēvere, kura…

LVA kursi pieaugušo skolotājiem

LVA kursi pieaugušo skolotājiem

Cienījamie latviešu valodas kā svešvalodas skolotāji! Latviešu valodas aģentūra aicina piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos. Programmā: 06.10.2023.: 1. A valodas prasmes līmeņa izglītojamo socioloģiskais portrets. 2.  Lingvistiski neviendabīgas grupas…

Seminārs skolotājiem – medijpratība izglītībā

Šī gada 24. augustā no plkst 10.00 – 12.00 Daugavpils Saskaņas pamatskolā (Parādes ielā  7)  tiks organizēts Baltijas Mediju izcilības centra (BMIC) seminārs par medijpratības mācīšanu pamata un vidējās izglītības posmā. Semināru vadīs viena…