Pieaugušo izglītība

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var iesniegt pieteikumu datorzinību izglītības programmu apguvei.  Turpinās pieteikšanās arī valsts valodas programmu apguvei….

Notiks seminārs par neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju saņemšanu pašvaldībā

Notiks seminārs par neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju saņemšanu pašvaldībā

2024. gada 25. martā plkst. 16.30 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 9.kabinetā (Saules ielā 7, Daugavpilī) notiks seminārs par neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju saņemšanu.    Semināra laikā tiks izskaidroti Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 “Kārtība,…

Seminārs latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem

Seminārs latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem

Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus aicina 5.februārī plkst.15.00 piedalīties Latviešu valodas aģentūras seminārā, lai iepazītos ar valsts valodas prasmes pārbaudes aktualitātēm 2024.gadā. Seminārs notiks ZOOM platformā. Semināru vadīs VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes vadītāja…

Strādājošajiem iespēja pilnveidot latviešu valodas zināšanas NVA mūžizglītībā

Strādājošajiem iespēja pilnveidot latviešu valodas zināšanas NVA mūžizglītībā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina īstenot valsts valodas programmas nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes, piedaloties Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta „Prasmju pilnveide pieaugušajiem” pasākumā “Bezdarba riskam pakļauto personu…

Daugavpilī 2023.gadā licencētas 73 programmas un izsniegtas atļaujas 5 programmām

Daugavpilī 2023.gadā licencētas 73 programmas un izsniegtas atļaujas 5 programmām

2023.gadā Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija licencējusi 4 jaunas programmas un pagarinājusi licences 69 programmām, kopā licencētas 73 programmas, no kurām 54 ir interešu izglītības programmas un 19 neformālā pieaugušo…

Bezpilota gaisa kuģu vadības apmācības pieaugušajiem

Bezpilota gaisa kuģu vadības apmācības pieaugušajiem

Latgales Industriālais tehnikums sadarbībā ar Pieaugušo neformālās izglītības iestādi LMT Mācību centrs piedāvā bezpilota gaisa kuģu (dronu) vadības apmācības 8 stundu programmu pieaugušajiem. Vairāk informācijas: https://www.lint.lv/lv/Jaunumi/1/3156/Pieauguso-neformalas-izglitibas-programma-%22BEZPILOTA-GAISA-KUGU-TALVADIBAS-PILOTU-APMACIBU-PROGRAMMA%22