Daugavpils

Logopēdu seminārs Daugavpils Zinātņu vidusskolā

Logopēdu seminārs Daugavpils Zinātņu vidusskolā

Š.g. 28.februārī Daugavpils Zinātņu vidusskolā notika pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Didaktisko materiālu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma izglītojamajiem individuālās logopēdijas nodarbībās”. Semināru vadīja Daugavpils Zinātņu vidusskolas logopēdes Rita…

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”

2024. gada 27. februārī Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru organizēja pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības skolotājām, vadītāju/direktoru vietniekiem un metodiķiem “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”. Pieredzes…

Noticis skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Sociālie tīkli: riski, ietekme, mīti”

Noticis skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Sociālie tīkli: riski, ietekme, mīti”

Šī gada 22.februārī Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā  notika Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanas cikla pasākums “Sociālie tīkli: riski, ietekme, mīti”. Pasākumā piedalījās skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas,…

Erasmus+ mobilitāte Itālijā

Erasmus+ mobilitāte Itālijā

Daugavpils Iespēju vidusskola ir sākusi īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektu Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394 „Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un…