Pirmsskolas

Projekta “Darbīgās kopienas” ziņas

Projekta “Darbīgās kopienas” ziņas

Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena uzsākusi īstenot jaunā gada aktivitātes. Saskaņā ar kopienas partneru izveidoto aktivitāšu plānu 2023.gadā tiks īstenoti dažādi pasākumi, kuri galvenokārt tiks veltīti noteiktu mērķgrupu iesaistei un iekļaušanai, kā arī…

Video sērija “Laiks kustībai” 5.-7. klašu skolēniem

Video sērija “Laiks kustībai” 5.-7. klašu skolēniem

Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis 4 video sēriju “Laiks kustībai” 5.-7. klašu skolēniem. Video izmantojami dinamisko kustību paužu nodrošināšanai mācību stundās, tādējādi samazinot ilgstošas sēdēšanas negatīvās sekas uz veselību, kā arī veicinot…

3. janvāris – Daugavpils vārda diena

3. janvāris – Daugavpils vārda diena

Atskatoties vēsturē, mūsu Daugavpils pilsēta vairākkārt ir mainījusi savu nosaukumu. Tādēļ 3.janvārī J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē noskaidrojām, kā radās Daugavpils pilsētas nosaukums. 1920.gada 3.janvārī mūsu pilsēta kļuva par Daugavpili. Pilsētas pirmsākumi un…

Pieredzes apmaiņa: Ludzas „Namiņš” viesojas Daugavpils „Zīļukā”

Pieredzes apmaiņa: Ludzas „Namiņš” viesojas Daugavpils „Zīļukā”

Viens no Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” rīcības plānā 2021.-2023.gadam aprakstītajiem uzdevumiem ir stiprināt profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklus mācīšanas un mācīšanās labās prakses pārnesei un izglītības inovāciju attīstībai. Ņemot…

Ārzemju viesu vizīte J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā ES Erasmus+ KA 2 projekta „Digitālā pirmsskola” ietvaros

Ārzemju viesu vizīte J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā ES Erasmus+ KA 2 projekta „Digitālā pirmsskola” ietvaros

04.11.2022. Šonedēļ ES Erasmus+ KA 2 projekta “Digital Preschools”/”Digitālā pirmsskola” ietvaros otrajā pieredzes apmaiņas vizītē J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā viesojās pedagogi un IT izglītības jomas speciālisti no Turcijas, Igaunijas un…

Gulbji mums līdzās

24.10.2022. Š.g. 19. un 20.oktobrī Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) / “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (BIO IVP) Nr.2022-1-SI01-KA220-SCH-000086423 ietvaros un atzīmējot Pasaules Bioētikas dienu,…

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde ir uzsākusi īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”®

20.10.2022. Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadības komanda – iestādes vadītāja Arvita Jukša un vadītājas vietnieks izglītības jomā Ilze Zīle – ir uzsākusi mācības Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” organizētajā pārmaiņu iniciatīvā “Līderis manī”, 2022.gada…

“Rozītes” bērni apmeklē “Zīļuka putras kafejnīcu”

14.10.2022. Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Daugaviņa” bērni un skolotāja D.Strode ielūdza Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes “Rozīte” bērnus uz “Zīļuka putras kafejnīcu”. —–  Pasākums noritēja izzinošā, apmācošā, skanošā, rotaļu un darbošanās gaisotnē:…