Iedvesmas diena latviešu valodas skolotājiem

25.oktobrī Daugavpils skolu latviešu valodas skolotāji pilnveidoja savu profesionālo meistarību kursos „Labi saplānota stunda – veiksmīga mācību procesa pamats”. Kursus vadīja Ogres novada izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodas un literatūras jautājumos Santa Mežvēvere, kura ir veidojusi mācību filmas www.tavaklase.lv un ir daudzu materiālu autore.

Kursos skolotāji attīstīja izpratni par digitālo mācību līdzekļu izmantošanas iespējām, guva daudz praktisku ideju, kā plānot latviešu valodas un literatūras stundas atbilstoši izglītības standartam, ievērojot katra bērna mācīšanās vajadzības. Kursu vadītāja sniedza praksē balstītus piemērus, iedvesmoja skolotājus būt profesionāliem un radošiem. Kursus finansēja Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe latviešu valodas jautājumos
Silvija Mickeviča