Audzināšanas un ārpusskolas darbs

2020./2021. m.g.

2019./2020. m.g.

2018./2019. m.g.

2017./2018. m.g.

2016./2017. m.g.

2015./2016. m.g.

2014./2015. m.g.

2013./2014. m.g.

2012./2013. m.g.

2011./2012. m.g.