Plašāka skolēna izglītības pieredze

BJC “Jaunība” pasākumi vispārizglītojošajām skolām

Daugavpils Inovāciju centrs

2022./2023. m.g.

Plašāka skolēna izglītības pieredze. Vieglās valodas materiāls

Metodisko apvienību darba plāns: Direktoru vietnieki audzināšanas jomā

2020./2021. m.g.

Radošo darbu konkursa – reklāmas projekta izstrādei Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 aplikācijas popularizēšanai (konkurss noris projekta “SIC Latvia “Net-Safe”III”ietvaros) nolikums

“Barikādēm – 30” – izlītības iestāžu labā prakse 1991. gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā nolikums

2019./2020. m.g.

2018./2019. m.g.

2017./2018. m.g.

2016./2017. m.g.

2015./2016. m.g.

2014./2015. m.g.

2013./2014. m.g.

2012./2013. m.g.

2011./2012. m.g.