Atbalsta materiāli skolotājiem

2023./2024. mācību gads

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra metodiskais materiāls “Bioloģiskās daudzveidības datubāžu izmantošana skolēnu pētnieciskajos darbos“. Izstrādāts Latvijas vides aizsardzības finansētā projekta “Pasaules ap mums” (Reģ. Nr. 1-08/91/2022) ietvaros. Papildmateriāls “Par projekta lietotņu izmantošanu mobilajā tālrunī

2022./2023. mācību gads

Daugavpils pilsētas angļu valodas skolotāju metodiskais krājums “Materiāli skolēnu sagatavošanai jaunajiem angļu valodas eksāmeniem: pamatskolas posma eksāmenam 9. klasē un padziļinātā kursa programmā – Svešvaloda II (rakstu un mutvārdu daļas)”

2021./2022. mācību gads

Daugavpils pilsētas skolu Optimālā līmeņa angļu valodas eksāmena rakstu un mutvārdu daļas uzdevumu krājums “EXAM BANK”

2020./2021. mācību gads

2019./2020. mācību gads

Speciālā pedagoģija

2018./2019. mācību gads

Dažādas valodas

2017./2018. mācību gads

Mājturība

2016./2017. mācību gads

Latviešu valoda

2015./2016. mācību gads

Latviešu valoda

Angļu valoda

Bioloģija

Citi pasākumi

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība. Atbalsts katastrofās un konfliktos cietušajiem, aizsardzība apdraudētajiem HumanaPalidziba.pdf

Attīstība un sadarbība. Cīņa pret nabadzību pasaulē, kura mainās AttistibaUnSadarbiba.pdf

Skolotāju rokasgrāmata par starptautiskās attīstības palīdzību. Auditorija: 15–24 gadus veci Eiropas jaunieši RokasgramaSkolotajiem.pdf

2014./2015. mācību gads

2013./2014. mācību gads

Pieaugušo izglītība

Krievu valoda un literatūra

2012./2013. mācību gads

2011./2012. mācību gads