Metodiskais darbs

Atbalsta materiāli skolotājiem

2021./2022. mācību gads

2020./2021. mācību gads

2019./2020. mācību gads

Speciālā pedagoģija

2018./2019. mācību gads

Dažādas valodas

2017./2018. mācību gads

Mājturība

2016./2017. mācību gads

Latviešu valoda

2015./2016. mācību gads

Latviešu valoda

Angļu valoda

Bioloģija

Citi pasākumi

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība. Atbalsts katastrofās un konfliktos cietušajiem, aizsardzība apdraudētajiem HumanaPalidziba.pdf

Attīstība un sadarbība. Cīņa pret nabadzību pasaulē, kura mainās AttistibaUnSadarbiba.pdf

Skolotāju rokasgrāmata par starptautiskās attīstības palīdzību. Auditorija: 15–24 gadus veci Eiropas jaunieši RokasgramaSkolotajiem.pdf

2014./2015. mācību gads

2013./2014. mācību gads

Pieaugušo izglītība

Krievu valoda un literatūra

2012./2013. mācību gads

2011./2012. mācību gads