Normatīvie dokumenti

Latvijas Republikas izglītību reglamentējošie normatīvie akti

Skolēnu drošības jautājumi

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi, lēmumi

Izglītības pārvaldes rīkojumi, normatīvie akti, reglamentējošie dokumenti