Materiāli latviešu valodas apguvei

Kompetenču pieeja mācību procesā

Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās
https://drive.google.com/drive/folders/195zUdPl21X0yZ_JzVvjKtdq21wLXVXwU?usp=sharing >

Latviešu valoda skolās ar latviešu mācībvalodu
https://drive.google.com/drive/folders/1iBuN5SloRE4fCQSHm6NBbrn3-DnLoPRb?usp=sharing >

Latviešu valoda vidusskolā
https://drive.google.com/drive/folders/1PkSeoZcw7NP55LvlSZSGHiW2yrl29D5u?usp=sharing >

1. klasei

2. klasei

3. klasei