Benvenuti al giovane jeb Esiet sveicināti, jaunieši!

Š.g. jūlijā Daugavpilī AFS programmas ietvaros īsās krievu valodas un kultūras programmas apgūšanai ir ieradušies seši jaunieši no Itālijas. Dzīvojot vietējās ģimenēs, piecas meitenes un viens jaunietis apgūs krievu valodas pamatus, gūs priekšstatu par Daugavpils daudzkultūru vidi. 1.jūlijā viesskolēni apmeklēja Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi. Uzrunājot skolēnus,  pārvaldes vadītāja Marina Isupova atzīmēja, ka mūsu pilsētas vide ir labvēlīga vairāku valodu apgūšanai un kultūru iepazīšanai, tāpēc iespēju šeit mācīties izmanto gan ES dalībvalstu, gan arī citu valstu (piem., ASV) jaunieši, un novēlēja skolēniem saturīgu turpmāko mēnesi un veiksmīgas mācības. Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova vizuāli pievilcīgā un saturiski piesātinātā prezentācijā iepazīstināja ar Daugavpili, uzsverot tieši tos aspektus, kas var ieinteresēt jauniešus. Atklājot, kāpēc starp vairāk nekā 70 valstīm, kurās darbojas AFS programma, ir izvēlēta tieši Latvija, skolēni pastāsta, ka būtiska ir bijusi iespēja iepazīt tik daudznacionāli vidi. Jaunieši vairākkārt uzsver, ka viņiem pievilcīga šķiet Latvijas krāšņā daba, svarīgs ir arī tuvums mājām – Itālijai. Itāļu skolēnu valodas bagāžu veido dzimtā itāļu valoda, laba angļu valoda, daži zina arī franču valodu, krievu valodas priekšzināšanas veido alfabēts un daži vārdi, bet ir vēlme apgūt šo valodu, jo tā ir tik atšķirīga no itāļu valodas. Jaunieši apzinās, ka krievu valoda dos iespēju komunicēt ar daudziem cilvēkiem, paplašinot paziņu un draugu loku.  Skolēniem sagatavotā programma ir plaša un daudzveidīga: rīta pusē „Valodu vēstniecībā” pedagoģes Jolantas Jakoveles vadībā tiks apgūta krievu valoda, bet pēcpusdienās jauniešiem tiks piedāvāta bagāta kultūras programma. Jauniešiem būs arī iespēja no 6.līdz 8.jūlijam apmeklēt Rīgu un piedzīvot XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku īpašo gaisotni, apskatīt Jūrmalu. Mēneša laikā skolēni iepazīs arī Latgali, dosies izbraukumos ar viesģimenēm. Daugavpilī AFS programma darbojas 13.gadu un jau trešo gadu pilsētā to koordinē Irēna Ancāne. Viņa arī pastāsta, ka šogad grupa ir visai neliela un to veido vienas valsts pārstāvji, bet parasti atbrauc ap 15 skolēniem no dažādām valstīm. Programmas īpatnība ir tā, ka skolēni dzīvo tieši ģimenēs, tādējādi tiek veicināta abu kultūru laba iepazīšana un izprašana.  Novēlam jauniešiem iespējami labi apgūt krievu valodu, iepazīt Daugavpili un atklāt ko jaunu par sevi! Un iespējams – nākamgad atbraukt atkal, lai mācītos latviešu valodu!

AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas un sapratni, kas nepieciešams, lai radītu taisnīgāku un mierpilnāku pasauli. AFS programmu Latvijā 1990. gadā aizsāka Izglītības ministrija, un 1991. gada 21.novembrī tika parakstīts sadarbības protokols starp asociāciju “AFS Intercultural Programs,Inc.” un Latvijas Republikas Izglītības ministriju. AFS Latvija savos divdesmit pieredzes gados ar Daugavpils un visas Latgales brīvprātīgo palīdzību pilsētā izmitinājusi ap 75 viesskolēniem uz gada programmām un vēl 120 dalībniekus īsās krievu valodas un kultūras programmas ietvaros. Vairāk par programmu: www.afs.lv

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434