Bezmaksas latviešu valodas kursi Daugavpils iedzīvotājiem

No š.g. 4. februāra Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde organizē latviešu valodas kursus 15 grupām dažādos pilsētas mikrorajonos. Kursi notiks Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils Mākslas un dizaina vidusskolā „Saules skola”, Daugavpils 15.vidusskolā, BJC „Jaunība”, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

Nodarbības tiks organizētas daugavpiliešiem ar dažādu latviešu valodas zināšanu līmeni. Ar augstāko līmeni ir tikai viena grupa, astoņās grupās tiks pilnveidotas vidēja līmeņa latviešu valodas zināšanas, bet sešās grupās mācīsies tie, kuriem ir valodas pamatzināšanas. 

2012.gadā Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde organizēja bezmaksas latviešu valodas kursus vairāk nekā 500 Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuru mācības finansēja Daugavpils Dome. Kursi tika organizēti vairākos posmos, jo pieteicās vairāk nekā 1000 mācīties gribētāju. Pirmie kursi tika rīkoti 2012.gada pavasarī, otrie – 2012.gada  rudenī. Kursu beidzēji saņēma apliecības par to, ka 100 stundu programmā pilnveidojuši valsts valodas prasmes atbilstošajā līmenī.

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas

izglītības metodiķe  pieaugušo izglītībā 

Ilze Onzule  

t. 65407437; 29252443

ilze.onzule@inbox.lv