DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA "JAUNĪBA"AUDZĒKŅU DARBS ETWINNING PROJEKTOS

09.06.2020.

2019./2020.mācību gadā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem veiksmīgi īstenoja 3 eTwinning projektus.

Projektā “Pavasaris tavās plaukstās” iesaistījās sadarbības partneri no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un Lībagu sākumskolas no Talsu novada. Projekta dalībnieki kopīgi veica dabas vērojumus Latgalē un Kurzemē, veidoja radošus darbus par pavasari no dažādiem materiāliem. Tiešsaistē audzēkņiem ir bijusi iespēja minēt pašu rakstītās mīklas. Šī projekta laikā tapušas dažādas tiešsaistes spēles no pašu radītajām fotogrāfijām un zīmējumiem.
Projekta mērķis bija pievērst audzēkņu uzmanību izmaiņām dabā un apkārtējā vidē, attīstīt radošumu, paplašināt skolēnu zināšanas par savu dzimto pilsētu un valsti, pilnveidot skolēnu komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecīgi ieviest un izmantot digitālās tehnoloģijas.

Projekts “Nav atkritumu-ir radošas idejas!” tika īstenots sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centra audzēkņiem. Projekta mērķis bija pievērst audzēkņu uzmanību apkārtējās vides saglabāšanai, iemācīt pareizi šķirot atkritumus, attīstīt fantāziju un radošās spējas. Projekta uzdevums bija likt bērniem saprast, cik svarīgi ir taupīt un saudzēt visu to, kas mums ir apkārt, šķirot atkritumus un atkārtoti izmantot dažādus materiālus (papīru, kartonu, plastmasu, finieri). Projekta rezultāti, darba gaita un aktivitātes redzamas digitālajā grāmatā - projekta dalībnieku pētījumi, radošie darbi, fotogrāfijas.

Starptautiskajā projektā “Valuable lives through sport” (“Dzīves vērtību apzināšanās caur sportu”) audzēkņi virtuāli sadarbojās ar partneriem no Turcijas, Spānijas un Azerbaidžānas. Projekta mērķi bija sniegt projekta dalībniekiem izpratni par sporta ietekmi uz dzīvi, aktualizēt sporta filozofiju, iepazīties ar sportistiem no dažādām valstīm un viņu sasniegumiem, palielināt audzēkņu fizisko mobilitāti, attīstīt pašizpausmes spējas, atbalstīt pozitīvu tehnoloģiju izmantošanu.

Video atrodams šeit>>

Informāciju sagatavoja
eTwinning vēstniece un izglītības metodiķe N.Karpenko