Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs strādās sertificēti mentori

2.februārī  Daugavpils Universitātē notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 tālākizglītības programmas „Skolotāju-mentoru profesionālā pilnveide” kvalifikācijas seminārs.

Seminārā uzstājās  mentoru profesionālās pilnveides programmas vadītāja  Ligita Grigule, Daugavpils Universitātes doktorante Skaidrīte Ūzuliņa un Daugavpils Universitātes profesore Jeļena Davidova.

Strādājot  grupās, nākamie mentori aizstāvēja savas darba mapes un prezentēja savu darbu, kuru veica, sniedzot atbalstu studentam, jaunajam skolotājam vai kolēģim. Vienpadsmit  Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un vadītāju vietnieces saņēma LU sertifikātus un ieguva tiesības veikt mentordarbību iestādē.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 

12.pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece 

Žanna Stašāne

t.65427132