Daugavpils skolēnu radošie darbi par Baltijas ceļu iegūst godalgotās vietas valstī

28.08.2019.

Tuvojoties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicināja Latvijas izglītības iestāžu bērnus un jauniešus no 1.-12.klasei piedalīties vizuālo darbu konkursā “Joprojām stāvu Baltijas ceļā”, parādot, ko viņiem nozīmē Baltijas ceļa ideja. 23.augusta priekšvakarā visus iesūtītos darbus bija iespējams aplūkot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, starptautiskās konferences “Baltijas ceļš. Turpinājums” ietvaros.
Starp 69 izstādītajiem mākslas darbiem bija arī Daugavpils 10.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolēnu veikums. Jo īpaši priecājamies par to, ka mūsu skolēni ir arī starp konkursa laureātiem. Daugavpils 10.vidusskolas skolotājas Renatas Repinas konsultētie skolēni triumfēja vairākās vecuma grupās: 1.vietas ieguva Viola Ambrosova 10.-12.klašu grupā, Viktorija Kovaļova un Dominika Vasiļevska 8.-9.klašu grupā un Jūliāna Ivaņonoka un Violeta Nasiri 6.-7.klašu grupā; 2.vietu 10.-12.klasu grupā ieguva Daniela Salogube. 1.-3.klašu grupā apsveicam 2.vietas ieguvēju Ņinu Gribusti un 3.vietas ieguvēju 6.-7.klašu grupā Jekaterinu Goliaku no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja. Apbalvošanas ceremonija notiks oktobrī.
Šie sasniegumi liecina par mūsu skolēnu patriotismu, radošumu un iniciatīvu. Lepojamies!
Paldies skolēnu pedagogiem un vecākiem par atbalstu!

Vairāk informācijas http://lnvm.lv/?p=14727

Informāciju sagatavoja
DPIP izglītības metodiķe
Signita Gabrāne

Viktorijas Kovaļovas, Dominikas Vasiļevskas konkursa darbs