Ieteikumi vecākiem pirms jaunā mācību gada sākuma

25.08.2020.

Mācību gada sākums ir liels notikums katra bērna dzīvē. To ar satraukumu īpaši gaida pirmklasnieki, skolēni, kuri maina skolu. Ne mazāks satraukums, gaidot pirmo skolas dienu, ir vecākiem. Satraukumu, skolas gaitas sākot, var mazināt ar nezināmā un neskaidrā izzināšanu, jo tieši nezināmais liek uztraukties, jo būs cits dienas režīms, cita vide, draugi, pienākumi, jaunas, nezināmas situācijas.

“Uztraukuma pamatā ir nezināmais. Galvenais, lai bērns justu, ka viņam ir ģimenes atbalsts un zinātu, ka raizes un bailes ir pavisam normāla parādība,” šādi uztraukumu skaidro psihoterapeite Gunta Andžāne.

Palīdzot sagatavoties skolai, liela loma ir vecākiem. Bērnu var iedrošināt tas, ka vecāki ir gājuši skolā, tātad piedzīvojuši dažādas līdzīgas situācijas. Vecākiem bērniem jādod sajūta, ka skolā ir droši, interesanti, būs arī grūti. Svarīgi, ka bērni sajūt vecāku atbalstu, zina, ka vecāki būs kopā ar bērnu, ja būs grūtības, pārvarēs tās kopā.

Ieteikumi vecākiem, kuru bērni sāks skolas gaitas (šie ieteikumi attiecas uz visu bērnu vecākiem – sākot no pirmklasnieka līdz vidusskolēnam):
•    Pārrunājiet skolēna dienas plānu. Cikos būs jāceļas, kā nokļūt uz skolu un no skolas, kur un kā jāšķērso ielas, ar kādu sabiedrisko transportu jābrauc, kādā pieturā jāizkāpj, kurš pieskatīs mazākos bērnus pēc skolas, kādi pulciņi, pagarinātās dienas grupas, interešu izglītība un citas lietas būs skolēna nedēļas plānā.
•    Ja bērns vasarā vairāk pavadījis laiku kopā ar vecākiem un vecvecākiem, mazāk kur devies patstāvīgi, atkārtoti pārrunājiet drošības noteikumus par patstāvīgu došanos uz skolu un no skolas – kad un kā sazināties ar vecākiem, ja nepieciešams meklēt palīdzību pie policistiem, veikalu pārdevējiem, nedrošā situācijā palikt vietās, kur ir vairāk cilvēku, meklēt palīdzību, ja noticis kas satraucošs, noteikti izstāstīt vecākiem.
•    Satieciet klases audzinātāju un skolotājus, iepriekš sarunājot tikšanās laiku. Ir labi, ja tikšanās reizē esat visa ģimene kopā. Šis ieteikums ir īpaši svarīgs bērniem, kuri skolas gaitas tikai sāk, tāpat ļoti nozīmīgi tas ir arī skolēniem, kuri jau sākuši skolas gaitas. Ļoti labi, ja mācību iestādē jau mācās vecāki brāļi vai māsas, viņi var būt labi palīgi mazā skolēna iepazīstināšanā ar skolu un iedrošināšanā.
•    Iespējams, pirms skolas sākuma skolā notiks vecāku sapulces, arī tās ir svarīgas gan vecākiem, gan bērniem. Ja vecāki bijuši sapulcē, bērns jutīsies mierīgāk, jo sapulcē vecāki uzzinās svarīgāko par nākamā mācību gada plāniem un notikumiem.
•    Pārliecinieties, vai viss skolai nepieciešamais ir sagādāts. Te būtu ieteicams sastādīt nepieciešamo lietu sarakstu un pārbaudīt, vai tiešām viss ir sarūpēts.
•    Pirmsskolas laikā rosiniet bērnus runāt par skolu, tā varēsiet uzzināt, kas viņus nomāc, par ko bērni baidās jautāt. Ja zināsiet, kas skolēnus nomāc, varēsiet palīdzēt meklēt palīdzību.

Attālinātās mācīšanās pagājušā mācību gada beigās lielai daļai skolēniem un viņu vecākiem, arī skolotājiem bija jauns izaicinājums. Tāpēc augusts ir arī laiks, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, lai informētu vecākus un sagatavotu skolēnus attālinātu mācību organizēšanai.

Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam, kas līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Skolēni saņems atgriezenisko saiti par paveikto darbu, lai zinātu, pie kā vēl jāstrādā.

Attālinātās mācībās aicinām vecākus:
•    Aktīvi interesēties par skolas plānoto mācību norisi. Noskaidrot, kas skolēnam būs jādara, pēc kāda grafika, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sasniegto.
•    Sazinieties ar skolu, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.
•    Palīdziet skolēnam sakārtot aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.
•    Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas režīmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās.
•    Vienojieties, kad viņam būs pieejami nepieciešamie tehniskie rīki, ja tos ģimenē lieto vairāki cilvēki.
•    Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos.
•    Ļaujiet bērniem pašiem mācīties – mēģināt, kļūdīties, rast pareizo risinājumu, bet nevis veiciet uzdevumus bērnu vietā.
•    Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis.
•    Jautājiet bērnam, vai nepieciešama palīdzība. Ik dienas pārliecinieties arī par bērna noskaņojumu.
•   Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, regulāri ēst un kustēties. Plānojiet un pārliecinieties, lai katru dienu bērns/jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā!

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, vecākiem kopā ar bērniem ir jāizzina lietas, kas bērniem ir nezināmas un tāpēc rada satraukumu, un jābūt atbalstam skolas gaitās. Svarīgi, lai bērni zina un jūt, ka vecāki viņiem būs atbalsts.

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne