Informāciju par attālinātām mācībām vecāki un skolēni var saņemt e-klasē

20.03.2020.

Pēc skolēnu brīvlaika, 23.martā, mācību iestādes valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ sāks darboties attālināti. Pagājušajā nedēļā pilsētas skolas ir izstrādājušas individuālus darba plānus, par kuriem vecāki jau ir informēti ar e-klases palīdzību vai telefoniski.

Skolēnu brīvdienu nedēļas laikā katra izglītības iestāde arī izvērtēja skolotāju un skolēnu iespējas darboties attālināti un pieņēma lēmumu, kā organizēt mācību procesu laika posmā no 23.03.-14.04.2020. Vecāki tika apzināti, izmantojot tālruņus un/vai e-klasi, kur arī ikvienam tiks sniegtas instrukcijas (gan vecākiem, gan skolēniem), kā  notiks attālinātas mācības.

Pamatā saziņai un uzdevumu, mācību materiālu sūtīšanai tiks izmantota e-klase. Darbam nepieciešamie materiāli ir atrodami arī portālos uzdevumi.lv, soma.lv u.c.

Darbs tiek plānots saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajām rekomendācijām. Aktuāla informācija par izmaiņām macību procesa norisē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli (https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200313.shtml), kā arī  ieteikumi vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/par_att_mac_vecakiem.pdf) un cita noderīga informācija atrodama Valsts izglītības satura centra vietnē www.visc.gov.lv.

Jautājumu gadījumā vecāki aicināti telefoniski vērsties skolā, kur mācās viņu bērns.

Skolu kontaktinformācija atrodama šeit: (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Skolas/200117_Visparejas_izglitibas_iestades.pdf)

Arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Struktura_dokumenti/200317_DPIP_Specialisti_sniedz_atbalstu_2val.pdf

Izmantota informācija: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/informaciju-par-attalinatam-macibam-aicina-sanemt-e-klase-vai-zvanot-uz-skolu