Informatīvais seminārs par CLIL mācību materiāliem

31.10.2019.

Latviešu valodas aģentūra aicina skolotājus pieteikties informatīvajam semināram par Latviešu valodas aģentūras CLIL mācību materiāliem pamatskolai un vidusskolai, kas veidoti ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”!

Semināra norises laiks: 2019.gada 28.novembris

Semināra norises vieta: Datorzinību centrs, Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011

Semināra mērķis: iepazīstināt ar trīs Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem CLIL mācību materiāliem pamatskolai un vidusskolai, kuri ir kā atbalsta materiāls mācību priekšmetu apguvē.

15.00-15.15    Ievads. Materiālu specifika un to izmantošanas tehniskās iespējas (LVA, I.Lapinska)
15.15-16.00    Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi (Rīgas Juglas vidusskola, E.Lukjanska un S.Akmentiņa)
16.00-16.15    Kafijas pauze
16.15-17.00    Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, V.Andersone)
17.10-17.55    Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens (Rīgas Centra Humanitārā vidusskola, I.Jukēvica)
17.55-18.00    Noslēgums

Semināra mērķauditorija: pamatskolas un vidusskolas angļu, vācu valodas, kā arī sociālo zinību, ģeogrāfijas  u.c. skolotāji, kurus interesē starppriekšmetu projektu veidošana vai mācību satura un valodas integrēta apguve (CLIL).

Semināra saturs: semināra laikā ir plānots skolotājus iepazīstināt ar trīs ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidotiem interaktīvajiem mācību līdzekļiem mācību satura un integrētai apguvei (CLIL):
•    Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi;
•    Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā;
•    Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens.
Visi materiāli ir paredzēti kā papildu mācību līdzekļi, kas pamatā izmantojami starppriekšmetu projektu veidošanai vai arī integrēšanai valodu vai attiecīgo mācību priekšmetu stundās.

Detalizētāka informācija un pieeja materiāliem atrodama Latviešu valodas aģentūras vietnes „Māci un mācies latviešu valodu” sadaļā „Mācies. Bilingvālā izglītība un CLIL. Mācību un metodiskie materiāli”. Ieskaties!  http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Pieteikumus (vārds, uzvārds, mācību priekšmets, skola) semināram nosūtīt e-pastā iveta.marsevska@valoda.lv līdz 2019.gada 15.novembrim.

Vairāk: https://valoda.lv/informativais-seminars-par-clil-macibu-materialiem/