Kārtējā CLIL spēle J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā

16.04.2019.

10.aprīlī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā tika organizēta trešā integrētā spēle angļu valodā “CLIL game 2019”. Spēlē piedalījās 7.-8.klašu komandas no 10 Daugavpils pilsētas skolām, pavisam 50 dalībnieki.  
Skolēniem tika piedāvātas 5 stacijas – Video Room, Quiz Room, Problem Solving and Reasoning, CrossMaths Room and Leonardo da Vinci Brain Workout. Katrā stacijā komandas pildīja nestandarta uzdevumus angļu valodā matemātikas un dabaszinību jomā, kurās tika pārbaudītas skolēnu prasmes strādāt grupās, erudīcija, loģiskā domāšana un prasmes risināt dažādas problēmsituācijas. Dalībnieki atzīst, ka spēle bija ļoti interesanta un lietderīga, lai gan daži uzdevumi sagādāja grūtības.
Apsveicam J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas komandu “Full Blust” un Daugavpils Centra vidusskolas komandu “Asprātīgie”, kuri spēlē ieguva 1.vietu. Savukārt Daugavpils Saskaņas pamatskolas komanda ieguva 2.vietu, bet Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 3. un 9.vidusskolas komandas – 3.vietu. Paldies arī pārējiem dalībniekiem par aizraujošu spēli. Visi dalībnieki saņēma diplomus un dāvanas.
Pateicamies par sadarbību un atbalstu spēles organizēšanā DPIP metodiķēm I.Ustinovai un J.Azarevičai, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktorei G.Smuļko, direktores vietniekam A.Macukam, skolotājām J.Teļpukai, A.Beļskai, A.Putānei, A.Volodko un skolas tehniskajam personālam, kā arī 7., 8., un 10.klases skolēniem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Informāciju sagatavoja:
J.Pilsudska Daugavpils valsats poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja A.Volodko