Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiādes (11. un 12.klases izglītojamajiem) informācijas avoti

30.10.2019.

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>>> Informācijas avoti

Izmantota informācija: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/info.shtml#okt29