LVA ziņas: Latviešu valodas aģentūra aicina izglītības iestāžu komandas pieteikties uz pieredzes apmaiņas diennakts nometni

07.10.2020.

Latviešu valodas aģentūra aicina pieteikties uz PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS – DIENNAKTS NOMETNI. Plānotas divas nometnes, kas notiks divos Latvijas reģionos. Latgales plānošanas reģionā – 2020.gada 19.-23.oktobrī.

Nometņu mērķis ir veicināt mazākumtautību izglītības programmu un pedagogu, kuri īsteno izglītības programmas ar latviešu mācībvalodu, sadarbības iespējas, pilnveidojot skolotāju sadarbības prasmes atbilstīgi kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanas procesa prasībām, kā arī rosināt skolotāju radošu darbību un stiprināt starppriekšmetu saiti, kopīgi veidojot metodiskos materiālus. Mazākumtautību skolu pedagogiem tā būs iespēja pilnveidot arī latviešu valodas prasmes.

Lasīt vairāk ŠEIT>>