LVA ziņas: Latviešu valodas aģentūra aicina pieteikties latviešu valodas kursos

15.01.2021.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbību „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”. Lai vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprinātos C1 līmenī un lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

LVA aicina mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un pirmsskolas iestādes, skolu pedagogus un skolu kolektīvus pieteikties minētajiem latviešu valodas kursiem profesionālajām vajadzībām. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ LVA organizēto kursu vadītāji nodarbības piedāvās attālināti (ja ierobežojumi tiks atcelti, tad klātienē). Lūgums plānot kursu apmeklējumu, sākot ar 15. februāra.

Kursiem var pieteikties gan skolu pedagogu kolektīvi (vienā grupā 16 cilvēki), gan skolotāji individuāli.

Lūdzu pieteikties līdz 02.02.2021., sūtot vēstuli LVA projektu metodiķei Ērikai Pičukānei uz e‑pastu erika.picukane@valoda.lv.

Kursos var pieteikties tie, kuri vēl nav saņēmuši  apliecības par šo kursu noklausīšanos.

Pieteikuma e-vēstulē sniedziet šādu informāciju:
Individuālais pieteikums: Dalībnieka vārds, uzvārds,  Darbavietas nosaukums,    E-pasts,   Tālruņa  numurs
Pieteikums kolektīvam: Izglītības iestādes nosaukums,  Kontaktpersonas vārds,  uzvārds, E-pasts,  Tālruņa  numurs

Izmantota informācija: https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-latviesu-valodas-kursos-2/