Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

14.08.2020.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē” ietvaros laika periodā no 2020.gada augusta sākuma līdz 2020.gada decembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē.

Programmas saturu veido trīs izvēles tēmas, katru no tām iespējams apgūt 2 līmeņu izglītības tehnoloģiju kompetences grupās − Pamata un Profesionālā.

Vairāk informācijas šeit: https://bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/macibas-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveidei