Mācību gada beigās veicamās darbības VIIS

Tuvākajā periodā VIIS sistēmā veicamie darbi ir:

- JĀPĀRCEĻ IZGLĪTOJAMIE uz nākamo mācību gadu (tiem izglītojamiem, kuri ir klasēs, grupās, profesionālās ievirzes grupās/klasēs);

- ja nepieciešams izglītojamam jāuzstāda PAGARINĀTAIS MĀCĪBU GADS vai MĀCĀS ATKĀRTOTI tajā pašā klasē;

- JĀIEVADA izsniegtie IZGLĪTĪBAS DOKUMENTI un šiem IZGLĪTOJAMIEM JĀIZBEIDZ PIEDERĪBAS;

- 2013./2014. mācību gadam izveidotajās grupiņās JĀPĀRKOPĒ NO IEPRIEKŠĒJĀ (2012./2013. m.g.) mācību gada tie izglītojamie, kuri turpina mācības;

  Interešu izglītības grupas un Nodarbību grupas pagaidām vēl nevar pārnest uz nākamo gadu, par to pārcelšanas/kopēšanas funkcionalitātes ieviešanu informācija tiks sniegta atsevišķi.

Ievietoja VPIP IT administrators

V. Petrovs, t. 65425102