Norisinājusies reģionālā biznsa simulācijas spēle JA TITAN Dagavpilī

29.11.2019.

Šī gada  27.novembrī Daugavpils 3.vidusskolas telpās  norisinājās reģionālais JA  TITAN biznesa simulācijas spēles čempionāts, kura mērķis bija noskaidrot labākos uzņēmējus starp Latgales reģiona skolēnu komandām.   Pasākumā piedalījās 18 skolēnu komandas  no Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils novada Vaboles vidusskolas.  Skolēnu uzdevums bija analizēt un prognozēt tirgus cenas un ražošanu, darbojoties vienotā komandā, pilnveidot sadarbības, komunikācijas un stratēģisku lēmumu pieņemšanas prasmes.  

Triju spēļu rezultātā godalgotās vietas ieguva: 1.vietu  – Daugavpils 3.vidusskolas komanda (Deniss Šmeiss, Artūrs Andrijanovs, Aleksejs Mališevs), 2.vietu – Daugavpils 3.viduskolas komanda )Oļegs Petrovičs, Jelizaveta Zeļenkova, Darja Jefanova), bet 3.vietu - Daugavpils Valsts Ģimnāzijas komanda (Artūrs Ozerskis un Liora Kovrigin)a. 

Pasākuma laikā skolēniem bija arī iespēja uzzināt vairāk informācijas par Sociālo uzņēmējdarbību, kā arī ģenerēt biznesa idejas  kopā ar sociālās uzņēmējdarbības pārstāvi Oļesju Soboļevsku.

Paldies visiem iesaistītajiem, kas piedalījās gan spēles sagatavošanas procesā, gan norisē.
Ipašs paldies Daugavpils 3.vidusskolai un skolotājam Naurim Kupcovam par pasākuma organizēšanu un īstenošanu.
      
Informāciju apkopoja:
DPIP pedagoģe – karjeras konsultante
S.Čeirāne
santa.ceirane@ip.daugavpils.lv