Noslēdzies angļu valodas radošo darbu konkurss „Winter Rhythm”

25.janvārī Latgales Centrālājā bibliotēkā notika angļu valodas radošo darbu konkursa „Winter Rhythm” noslēguma pasākums. Konkursa mērķis bija radīt skolēnos vēlmi un interesi izteikt savas domas un jūtas, atklāt savas radošās spējas, sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā, kā arī rosināt skolēnus atspoguļot savas jūtas un pārdomas dzejolī.

Kopumā konkursam tika iesniegti 17 radošie darbi no deviņām Daugavpils skolām. Konkursa organizētaji – ASV Informācijas centrs Daugavpilī un Vispārējās un profesionālas izglītības pārvalde – apsveica visus konkursa dalībniekus. „Winter Rhythm” konkursa noslēguma pasākumā piedalījās Nils Students no ASV Vēstniecības, kurš uzrunāja konkursa dalībniekus un pastāstīja par dzejas lomu Amerikā. Pasākuma laikā skolēni lasīja savus dzejoļus, kuri tika iesūtīti dalībai “Winter Rhythm” konkursā. Visi konkursa dalībnieki saņēma balvas no ASV Vēstniecības, savukārt galveno  balvu – Amazon   Kindle e-grāmatu lasāmierīci ieguva Anna Jegorova no Daugavpils 15.vidusskolas. Tika izveidots arī radošo darbu krājums elektroniskā formātā. 

Konkursa organizētāji izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem un viņu angļu valodas skolotājiem par atsaucību!

Konkursā piedalījās