Notiek nākamo pirmklasnieku reģistrācija pilsētas skolās

1.februārī, kā jau ierasts, Daugavpils pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija – vecāki, uzrakstot iesniegumu, pieteica savu bērnu mācībām. Jau līdz 1.februārim skolām bija zināms atveramo klašu skaits un pieļaujamais maksimālais izglītojamo skaits tajās.

Lai gan reģistrācijas uzsākšanas datums ir palicis nemainīgs, dažas izmaiņas tomēr ir ieviestas. Agrāko gadu pieredze liecina, ka vecāki bieži vien savu bērnu reģistrēja vairākās vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi radot nepatiesu priekšstatu par bērnu skaitu un mācību iestāžu klašu komplektācijas iespējām. Lai sakārtotu šo sistēmu, šogad bērnu var reģistrēt tikai vienā izglītības iestādē. Ja mainījušies kādi apstākļi, bērna vecāki ir tiesīgi atcelt reģistrāciju izvēlētajā skolā un tad piereģistrēt nākamo pirmklasnieku citā mācību iestādē. Šogad iesniegumi par bērna uzņemšanu skolā hronoloģiskā secībā tiek reģistrēti ne tikai speciāli šim nolūkam iekārtotā žurnālā, bet arī vienotā Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzē, norādot statusu “pretendents”. Reģistrācija VIIS datu bāzē padara par neiespējamu vienlaicīgu viena bērna reģistrācija vairākās skolās un nodrošina precīzu bērnu uzskaiti, kā arī ļauj sekot reģistrācijas gaitai. 

Joprojām tiek saglabātas arī priekšrocības bērna uzņemšanai skolā: ja tajā jau mācās brāļi vai māsas, kā arī ja tajā strādā kāds no vecākiem, tomēr, lai nezaudētu šīs priekšrocības,  par tām skolai ir jāpaziņo līdz 15.februārim. Ar 1.klases pretendentu sarakstu, kas tiek veidots iesniegumu reģistrācijas kārtībā un ņemot vērā priekšrocības, drīkst iepazīties arī vecāki.

4.februārī uz plkst.9.20 piereģistrēto nākamo pirmklasnieku skaits sasniedza 485.  Īpaši aktīvi bija nākamo Saskaņas pamatskolas pirmklasnieku vecāki, kuri pie skolas sāka pulcēties jau 31.janvāra vakarā, bet 1.februārī jau līdz plkst.11.00 visi bērni tika piereģistrēti un viņu skaits pat nesasniedza maksimāli pieļaujamo skolā uzņemamo pirmklasnieku skaitu, bet uz piektdienas beigām abas nākamo pirmklasnieku klases šajā skolā tika nokomplektētas. Uz pirmdienas rītu 2 pilnas klases (30 bērni katrā) ir nokomplektētas 9.vidusskolā un praktiski 3 klases – 3.vidusskolā. Uz plkst. 12.00 divas klases ir nokomplektētas arī Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā. Pārējās skolās, kā tiek prognozēts, reģistrācijas gaitā tiks nokomplektēta viena vai divas klases.

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija notiks līdz 28.februārim, bet papildu reģistrācija – līdz 30.08.2013. Kopā visās skolās var uzņemt 1230 pirmklasniekus, tātad – vietu pietiks visiem, kuri vēlas mācīties!

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434