Parakstīts sadarbības memorands izglītības un zinātnes jomā

18.10.2019.

Š.g. 17.oktobrī, ņemot vērā vēlmi attīstīt abpusēji izdevīgas attiecības starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Suluovas apgabala Valsts Izglītības Direktorātu (Turcija), kā arī pamatojoties uz 29.08.2019. noslēgto Sadarbības memorandu starp Daugavpils pilsētu un Suluovas pilsētu, tika parakstīts sadarbības memorands par sadarbību izglītības un zinātnes jomā.
Dokumentu parakstīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Suluovas apgabala Valsts Izglītības Direktorāta vadītājs İbrahims Bals, klātesot abu pašvaldību pārstāvjiem.
Memoranda parakstīšana, kas paredz 3 gadu ilgu sadarbību izglītības un zinātnes jomā, notika programmas “Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā” (projekta Nr.TR/2014/DG/01/A1-02/014) ietvaros. Šīs programmas ietvaros notiks speciālistu apmaiņa, semināru rīkošana un citas aktivitātes, kas ir saistītas izglītības jomu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
Tālr.65432102