Pedagogu augusta konference „Skolotājs pārmaiņu laikā”

29.08.2019.

Š.g. 27.augustā Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā uz ikgadējo augusta konferenci, kuras tēma šogad bija “Skolotājs pārmaiņu laikā”, pulcējās pilsētas izglītības iestāžu administrācija, pedagogi un iestāžu arodkomiteju priekšsēdētāji.
Atklājot konferenci, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova visiem jaunajā mācību gadā novēlēja labas domas par skolēnu, efektīvu jaunā mācību gada plānošanu un veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, konferences ievadā uzrunājot klātesošos, akcentēja pilsētas attīstības, vides un infrastruktūras labiekārtošanas jomās paveikto. A.Elksniņš atzīmēja, ka pedagogs katru gadu ir pārmaiņu priekšā, kā arī to, ka pedagoga darbs ir ļoti būtisks pilsētas izaugsmei un iedzīvotāju labsajūtai, tāpēc izglītības sfērai tiek novirzīta ievērojama pilsētas budžeta daļa, t.sk. paaugstinātas algas pirmsskolu pedagogiem, veikti renovācijas darbi daudzās izglītības iestādēs. Domes priekšsēdētājs savā uzrunā pievērsa uzmanību arī tam, ka katru gadu paliek kritiskāka situācija ar jaunu pedagogu piesaisti, par ko jau tagad jādomā. Uzrunas nobeigumā A.Elksniņš visiem novēlēja būt aktīvākiem, cīnīties par savu jomu, savu izglītības iestādi un skolēniem, par kvalitatīvu izglītību un par savu pilsētu! Tikai darbojoties kopā viss izdosies!
Konferences pirmajā daļā, runājot par 2019./2020.mācību gada aktualitātēm, M.Isupova minēja par to, ka, lai runātu par skolotāju pārmaiņu laikā, ikvienam ir jāsaprot paradigmu maiņu: ir jāpanāk, lai izglītības iestāde kļūtu par mācīšanās organizāciju; skolotājs – bērna mācīšanās mērķtiecīgs virzītājs; izglītojamais – aktīvs darītājs, pētnieks, kas pats vada savu mācīšanos; vecāki – uzņemas atbildību par savu bērnu mācību rezultātiem; sabiedrība – atbalsta un respektē skolu. Izglītības pārvaldes vadītāja ieskicēja arī būtiskākos valdības lēmumus, sākoties jaunajam mācību gadam: pāreja uz mācībām latviešu valodā; izglītības satura reformas ieviešana; zemākās darba algas likmes palielināšana u.c., kā arī 2019./2020.mācību gada uzdevumus un izaicinājumus izglītības iestādēm un Izglītības pārvaldei (plašāku informāciju skatieties prezentācijā).
Par LIZDA aktualitātēm un turpmāko darbību informēja LIZDA eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva. Tika apskatīti jautājumi par izdienas pensiju nodrošināšanu pedagogiem, pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi, iespēju pakāpeniski no valsts budžeta finansēt pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus, kā arī par mācību resursu savlaicīgu pieejamību pedagogiem, lai varētu veiksmīgi īsteno jauno mācību saturu. Liela uzmanība tika veltīta arī LIZDA veikumam izglītības kvalitātes nodrošināšanā un jaunā mācību satura ieviešanā, skolotāju prasībām izglītībai un kvalifikācijai. I.Avdejeva minēja arī to, ka veikti labojumi un apstiprināts pedagogu profesijas standarts (plašāku informāciju skatieties prezentācijā).
Konferences turpinājumā darbs notika 2 grupās. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestādes „Lielvārds Kompetences centrs” vadītājs Andris Gribusts, runājot par tematu „Ceļā uz apzinātu mācīšanos”, pievērsa uzmanību trīs lietām: kāds ir izvērtētspējīgs skolēns; kurp es eju, kur esmu un kādi ir mani nākamie soļi; skolotāju kolektīva sadarbība, kā arī demonstrēja sadarbības un efektivitātes veicināšanas iespējas, izmantojot internetrīku „Microsoft Teams” (plašāku informāciju skatieties prezentācijā). A.Gribusts ne tikai iepazīstināja, bet arī aicināja klātesošos mērķtiecīgi lietot mācību rīku www.soma.lv, kurā ir pieejami daudzveidīga satura materiāli sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai.
Savukārt citā telpā uz semināru pulcējās Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu arodbiedrības priekšsēdētāji. LIZDA eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde arodbiedrības priekšsēdētājus informēja par to, ka LIZDA vadība, izmantojot valsts plānošanas dokumentus, piemēram, „NAPA 2027” („Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam”) plāno uzlabot pedagogu darba apstākļus. Izglītības iestāžu arodbiedrības priekšsēdētājus interesēja arī jautājumi par iekļaujošo izglītību, LIZDAs atlaižu groziem pedagogiem, LIZDAs jauno mājaslapu, kā arī IT pieejamību pirmsskolas izglītības iestādēs, lai varētu īstenot jauno mācību saturu (plašāku informāciju skatieties prezentācijā).
Sēdes laikā tika runāts arī par pedagogu arodbiedrības aktualitātēm un aktivitātēm Daugavpils pašvaldībā, par ko informēja Daugavpils pilsētas arodbiedrības priekšsēdētāja Svetlana Orlova. Novārtā nepalika arī jautājums par veselības apdrošināšanas iespējām visās izglītības iestādēs.   
Konferences noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pateicās pedagogiem par padarīto un novēlēja jaunajā mācību gadā izvēlēties jaunus mērķus un veiksmīgi tos īstenot.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
tālr.65432102