Pieredzes apmaiņas semināri pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

12.06.2020.

Lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas semināros pirmsskolas izglītības iestādēm par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā, projekta īstenošanas laikā Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties uz PIRMSSKOLAS pedagogu pieredzes apmaiņas semināriem par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā.

Semināri plānoti par šādām tēmām:

  1. kā izmantot rotaļas un/vai drāmas metodi latviešu valodas apguvē pirmsskolas izglītības iestādē;
  2. kā veidot latviešu valodas atbalstošu vidi;
  3. ikdienas saziņā lietot latviešu valodu pirmsskolas izglītības iestādē;
  4. plānot latviešu valodas lietojumu pirmsskolas izglītības iestādes nodarbībās;
  5. kā organizēt audzināšanas pasākumus latviešu kultūras izpratnes veidošanai, sociālajā un pilsoniskajā audzināšanā pirmsskolas izglītības iestādē;
  6. kur meklēt un kā strādāt ar digitālajiem mācību materiāliem latviešu valodas apguvē pirmsskolas izglītības iestādē;
  7. kā attīstīt latviešu valodas klausīšanās/ lasīšanas/ rakstīšanas un/vai runāšanas prasmi pirmsskolas izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādes var pieteikties uz semināru par 1–2 prasmēm) ;
  8. plānot latviešu valodas apguvi pirmsskolas izglītības iestādē, ņemot vērā lingvistiski neviendabīgu vidi;
  9. darbs ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē, lai veidotu ieinteresētu partnerību latviešu valodas apguvē;
  10. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu sadarbība ar latviešu valodas skolotāju.

Lasīt vairāk: https://valoda.lv/pieredzes-apmainas-seminari-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pedagogiem/