Pieredzes apmaiņas semināri vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem

12.06.2020.

Lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas pedagogiem semināros par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā, projekta īstenošanas laikā Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) aicina skolas pieteikties uz VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU pedagogu (1.-9. klasei) pieredzes apmaiņas semināriem par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā.  

Semināri plānoti par šādiem tematiskajiem semināru lokiem:
  -  latviešu valodas gramatikas apguve paralēli mācību stundu tematiskajam plānojumam vispārējā izglītībā;
  -  latviešu valodas pilnveide vispārējā izglītībā, strādājot ar tekstu dažādos mācību priekšmetos;
  -  latviešu valodas vārdu krājuma paplašināšanas paņēmieni vispārējā izglītībā, strādājot dažādos mācību priekšmetos;
  -  latviešu valodas pilnveide vispārējā izglītībā, izmantojot valodas apguves paņēmienus dažādos mācību priekšmetos (vingrinājumi, uzdevumi, spēles).

Lasīt vairāk: https://valoda.lv/pieredzes-apmainas-seminari-visparejas-izglitibas-iestazu-pedagogiem/