Pilsētas uzņēmēji iedvesmo skolēnus jaunām idejām

22.09.2016.

Š.g. 20.septembrī Daugavpils pilsētas un novada skolēni tika aicināti uz pasākumu „Ideju darbnīca”. Semināra organizatoru – Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) un RISEBA Daugavpils filiāles pārstāvju – iecere bija sniegt atbalstu, motivēt un rosināt izglītības iestāžu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) topošos un esošos dalībniekus jaunām idejām un aktīvai darbībai. Interesi par pasākumu izrādīja vairāk nekā 60 skolēni no Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Krāslavas skolām. Pasākumu atklāja un skolēnus uzrunāja LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs, aicinot izsvērti pārdomāt un pievērst uzmanību savām interesēm, prasmēm un hobijiem, kas daudziem uzņēmējiem ir bijis biznesa attīstības sākums un pamats. Semināra turpinājumā skolēnus uzrunāja dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti speciālisti, sniedzot aktuālāko un būtiskāko informāciju saistītu ar uzņēmējdarbību. Pirmā no tēmām seminārā bija „Biznesa plānošanas pamatnosacījumi”, ko skolēniem izskaidroja RISEBA pasniedzējs Teodors Bikovskis, uzsverot, kas jāņem vērā, domājot un plānojot biznesu, kā arī aicinot skolēnus būt drosmīgiem un eksperimentēt. Semināra turpinājumā LUC komercdarbības konsultants Andris Kucins stāstīja par komandas darbu un nozīmi, par katra personīgo ieguldījumu kopīgajā darbā, sniedza nozīmīgu informāciju gan par nozaru virzieniem, kuros ir iespējas attīstīties SMU, gan par „klupšanas akmeņiem”, ar ko var sastapties SMU idejas realizācijas ceļā. Stāstījumā tika akcentēta arī darbu savlaicīgas plānošanas nozīme. Pasākumā savu artavu veltīja arī vietējie uzņēmēji. Uzņēmējs Aleksejs Homutiņins (SIA ROLS), daloties pieredzē, aicināja domāt par daudzām lietām, tostarp pievērsties tādam pakalpojumam kā „ prasmju pārdošana”, pievērst uzmanību interneta vidē pieejamajiem un izmantojamajiem resursiem, ieteica izmēģināt vizualizācijas metodi, domājot ne tikai par SMU ideju, bet arī par savu nākotni un mērķu sasniegšanu, novēlēja skolēniem vadīties un darboties, ņemot vērā ne tikai savas iespējas, bet arī vēlmes. Savukārt uzņēmēja Daina Kriviņa (DK Projects) skaidroja, kas ir biznesa mārketings, vērsa uzmanību kvalitatīvas un pārdomātas reklāmas nozīmei uzņēmējdarbībā un pārdošanā. Pasākumā iesaistījās arī jauniešu organizācijas JCI Latgale (http://www.jci.lv/lat/par_mums/) prezidente Iluta Kriškijāne, aicinot aktīvākos SMU dalībniekus papildināt savas zināšanas un prasmes JCI organizētajā konferencē „Level up”.
Semināra noslēgumā pasākuma organizatori piedāvāja arī padarboties praktiski, grupās ģenerējot biznesa idejas. Skolēniem bija iespēja saņemt atbalstu un padomus no ekspertiem uzņēmējiem, vai pilnveidot iecerēto ideju, vai meklēt citus risinājumus un idejas.
Tā gandrīz 4 stundu garumā RISEBA telpās virmoja pozitīvs un radošs gars, kas priecēja ne vien pašus pasākuma dalībniekus, bet arī uzņēmējus, kas novērtēja pozitīvo potenciālu jaunatnes vidū.
Paldies sadarbības partneriem un uzņēmējiem par veltīto laiku, palīdzot skolēniem īstenot savus sapņus!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
pedagoģe karjeras konsultante
Santa Čeirāne
t. 65407437

santa.ceirane@ip.daugavpils