Pirmsskolu ziņas: Miķeļdiena „Labie darbi 2020”

07.10.2020.

Šī gada septembra beigās ar skaļiem saucieniem jau no paša rīta Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādē sākās Miķeļdienas svinēšana. Tas bija pats varenais Miķelis, kas sasauca gan bērnus, gan pieaugušos sanākt iestādes pagalmā un kopīgi nosvinēt Miķeļdienu!
Tā Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādē iesākās latviešu kultūras mantojuma tradīciju īstenošana ar dziesmām, dejām, rotaļām un improvizētiem varoņiem. Bērniem bija iespēja doties uz svētku pasākumu improvizētā rotaļā “Vilcieniņš”, pēc kuras tie izpildīja dziesmu par rudens brīnumaino skaistumu.
Miķelis kopā ar bērniem noskaidroja, kāda raža izdevusies šoruden: par kartupeļiem, burkāniem, bietēm, ķirbjiem utt., bet bērni slavēja to ar dziesmu “Miķelītis, bagāts vīrs”. Svētku laikā pie bērniem atnāca Zaķis, tepat no Latgales Zoodārza, kurš bija sadzirdējis jautras dziesmas, dejas un padomājis, ka te svin viņa dzimšanas dienu. Miķelis ar bērniem pastāstīja Zaķim, ka te svin Miķeļdienu. Bērni bija iejūtīgi un nodziedāja jubilāram dziesmu un padejoja ar to. Zaķis pateicās bērniem par jautri pavadīto laiku kopā un jau gandrīz devās prom, kad atcerējās, ka viņu gaida draugi Zoodārzā un, ka viņam vajag sagadāt viņiem cienastu. Zaķis lūdza palīdzību bērniem.
Šogad, piedaloties „Labo darbu nedēļā 2020”, kas veltīta Latvijas simtgadei, bērni kopā ar skolotājām izdarīja vērienīgi labu darbu, kas bērniem ieaudzina tikumu rūpēties par citiem, rūpēties par dzīvniekiem. Miķelis ar bērniem bija savākuši vareni bagātu rudens ražu, tapēc visi ķērās pie rudens dārzeņu-augļu tortes pagatavošanas zaķa draugiem. Visas grupiņas aktīvi darbojās savās meistardarbnīcās un tortes tapšanas procesā demonstrējot sadarbības un pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes, kā arī visi iepriekš bija sagatavojuši gan plānus-receptes, gan atbildīgos par katru tortes pagatavošanas soli, kur klāt bija pielikta katra bērna roka. Pēc labi padarīta darba, Zaķis un Miķelis apbrīnoja padarīto, un visi varēja apskatīt paveikto.
Zaķis kā jau zaķis aizcilpoja pa priekšu rādīt bērniem ceļu, kur vest cienastu. Šis atbildīgais darbiņs bija jāizpilda pašiem lielākajiem iestādes bērniem no grupas “Bitīte”, kas kopā ar skolotājām, sētnieku un ķerru, kurā bija ielikta pati lielākā torte, devās mācību ekskursijā uz Latgales Zoodārzu. Tur bērnus sagaidīja Latgales Zoodārza darbinieki, kas bija patīkami pārsteigti par tik bagātu un dāsnu dāvinājumu, bet bērniem gandarījums par labi padarītu darbu un jauki pagājušajiem svētkiem.

Visas aktivitātes tika plānotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanas izplatībai”.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Edīte Radionova
tālr.: 65426481