Profesionālās pilnveides kursi Erasmus+ (KA1) Itālijā, Palermo (Santa Flavia) no 4. Līdz 10.augustam

22.08.2019.

Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja Jekaterīna Šimane projektā “Jauna skola – digitāla skola” (Nr.2018-1-LV01-KA-101-046756) apguva vienas nedēļas profesionālās pilnveides kursos “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”  (“Elastīgās prasmes un emocionālā inteliģence skolotājiem un izglītības darbiniekiem”, kuri notika Itālijā (Santa Flavia) no 4. līdz 10.augustam.
Kursu mērķis bija dot iespēju dalībniekiem uzlabot tādas prasmes kā komandas darbs, darbs daudzkultūru vidē, vadība, krīzes un konfliktu pārvaldība, publiskā uzstāšanās un saziņa. Kurss bija pieredzēts skolotājiem, pasniedzējiem, direktoriem un citiem izglītības sfēras darbiniekiem. Kursa galamērķis ir attīstīt un uzlabot saziņas iemaņas labākai Eiropas izglītības sistēmas saprašanai un pieredzes apmaiņai.
Mācību mobilitātē piedalījās 8 dalībnieki no 7 valstīm: Latvijas, Polijas, Somijas, Horvātijas un Spānijas.
Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā 35 stundu apjomā. Iegūtās zināšanas un prasmes ļaus efektīvāk organizēt skolotāju un skolēnu sadarbību, vadīt projektus un turpmāk veiksmīgāk iesaistīties starptautiskajos projektos.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 17.vidusskolas angļu valodas skolotāja Jekaterīna Šimane