Projektā izstrādāto mācību un metodisko materiālu informatīvie un ieviešanas semināri

12.06.2020.

Lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas pedagogiem semināros par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā, projekta īstenošanas laikā Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) aicina PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN SĀKUMSKOLAS pedagogus pieteikties uz semināriem par projektā izstrādātajiem mācību un metodiskajiem materiāliem.

Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs notiek 4 akadēmiskās stundas (4 x 45 min.), vismaz 20 pedagogiem (līdz 25 pedagogiem), jūsu izglītības iestādē, jūsu izvēlētajā laikā.

Lasīt vairāk: https://valoda.lv/projekta-izstradato-macibu-un-metodisko-materialu-informativie-un-ieviesanas-seminari/