Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences

27.08.2019.

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2019./2020.mācību gadā:
    2020.gada 28.februārī – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī;
    2020.gada 3. un 4.aprīlī – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā.

VISC projekta ietvaros ir sagatavojis Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu 2019./2020.mācību gadam. E-sistēmā ir pieejams pagājušā gada Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences darbu nosaukumu saraksts, kurā iekļauti to darbu nosaukumi, kas bija ieguvuši 80 un vairāk punktu.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC vietnē.

Konferences nolikums