SEMINĀRI SĀKUMSKOLAS PEDAGOGIEM

01.10.2019.

Lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas pedagogiem semināros par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā, projekta īstenošanas laikā Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) aicina skolas pieteikties uz sākumskolas pedagogu pieredzes apmaiņas semināriem (2019.gadā paredzēti 13 semināri) par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā par šādiem tematiskajiem semināru lokiem:
1. latviešu valodas un literatūras stundu mācību saturs un apguve sākumskolā;
2. latviešu valodas pilnveide sākumskolā, strādājot ar tekstu dažādos mācību priekšmetos;
3. latviešu valodas vārdu krājuma paplašināšanas paņēmieni sākumskolā, strādājot dažādos mācību priekšmetos;
4. latviešu valodas pilnveide sākumskolā, izmantojot valodas apguves paņēmienus dažādos mācību priekšmetos (vingrinājumi, uzdevumi, spēles).

Priekšroka tiks dota izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.
Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs notiek 4 akadēmiskās stundas (4 x 45 min.) vismaz 12 pedagogiem (līdz 25 pedagogiem) skolā vai pilsētas izglītības pārvaldes telpās, atbilstoši iesniegtā pieteikuma tēmai.
Semināru vadītāji ir sākumskolas speciālisti ar ilggadēju pieredzi sākumskolā un pedagogu tālākizglītošanā.


Izglītības iestādei jānosūta semināra pieteikums (1. pielikumu sk. šeit) līdz 2019.gada 4.oktobrim LVA projekta metodiķei Martai Balodei, tālrunis 67201686, e-pasts marta.balode@valoda.lv,  kura ar Jums sazināsies, lai precizētu nepieciešamo informāciju.