Skolu ziņas: “Maini sevi, domā plašāk!” (Erasmus+ KA101) Mācību mobilitātes kurss: Teaching in a 21st Century School, 21Knowledge

07.11.2019.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Maini sevi, domā plašāk” ietvaros angļu valodas skolotājas Larisa Romančuka un Natalia Vnukova laika no 2019.gada 27.oktobra līdz 2019.gada 3.novembrim apguva vienas nedēļas apmācības kursu „Mācīšana 21 gadsimta skolā”, Madeirā, Portugālē.
Mācību mobilitātes mērķis bija apgūt mūsdienu tehnoloģijas un mācību metodes darbam 21.gadsimta skolā. Mācību mobilitātē piedalījās skolotāji no piecām Eiropas valstīm: Slovēnijas, Nīderlandes, Latvijas, Polijas, Vācijas un Somijas. Profesionālās pilnveides kursu programma bija paredzēta angļu valodas, sākumskolas, matemātikas un dabaszinību skolotājiem.
Kursa gaitā projekta dalībnieces apguva inovatīvās tehnoloģijas, ieguva zināšanas par starpdisciplinārajiem instrumentiem, uzlaboja zināšanas un prasmes darbā ar Eiropas skolu kopienas komunikācijas platformu (e-Twinning). Jaunapgūtās kompetences ļaus ieviest kompetenču pieeju mācību procesā, nodrošināt starppriekšmetu saites (tai skaitā “CLIL” stundu realizācijai), kā arī attīstīt skolēnu intelektuālās spējas un sagatavot viņus praktiskajai dzīvei, pielietot “eTwinning”  un “STEM to STEAM” tehnoloģijas.
Kursa programmā skolotājas apmeklēja divas vidusskolas: Francisco Franco Secondary School un Caniço Middle School, un zinātnisko centru: “Scientix”. Zinātniskais centrs sniedz atbalstu inovācijām izglītībā un realizē programmas STEM, “Skola robotu laikmetā” un modernās mobilās aplikācijas.
Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija organizēta ekskursija Madeiras salā Funšala pilsētā: Pico dos Batrcelos, Cabo Girao (iespaidīga klints krauja), Camara de Lobos Promenade, Santa Maria park, Funchal old park utt.
Mobilitātes noslēgumā tika saņemts 21Knowledge, PIC 915889618  sertifikāts par dalību apmācības programmā.
Profesionālās pilnveides aktivitātēs jauniegūtās zināšanas projekta dalībnieki plāno izklāstīt un izplatīt sabiedrībā, daloties pieredzē skolas informatīvajos semināros, izplatot pieredzi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskajās apvienībās, publicējot informāciju par mobilitātes rezultātiem skolas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Daugavpils pilsētas domes mājas lapās, publicējot informāciju par mobilitātes rezultātiem eTwinning platformā.
Jaunapgūtās kompetences pozitīvi ietekmēs skolas darbu, ļaujot ieviest kompetenču pieeju mācību procesā. Tiks sekmēta pedagogu tālākizglītība un profesionālā pilnveide, nodrošināta starppriekšmetu saite, CLIL stundu realizācija, attīstītas skolēnu intelektuālās spējas un viņu sagatavotība praktiskajai dzīvei. Mācību saturā tiks iekļautas un apgūtas prasmes, kuras tiek izmantotas turpmākajā izglītībā, karjerā, sadzīvē.


Daugavpils 10.vidusskolas projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060105 „Maini sevi, domā plašāk” līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.
Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotājas
Larisa Romančuka, Natalia Vnukova