Skolu ziņas: Aktivitātes projektā „Empātija pret iebiedēšanu”

08.10.2019.

Daugavpils 11.pamatskola turpina darboties četros ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektos.
No 2019.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim Francijā, Ploërmel pilsētā, Sacré-Coeur koledžā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Empātija pret iebiedēšanu”. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 6.klases skolnieks Iļja Aleksejenko, 7.klases skolnieki Ritvars Prikulis Pastars un Dmitrijs Vošteris.
Pirms mobilitātes izglītojamie strādāja aktivitātēs, kuras palīdzēja atpazīt iebiedēšanas vai aizskaršanas gadījumus skolēnu vidū. Tika izveidotas multfilmas un filmas, kuras izglīto un rosina vērīgāk ieskatīties notiekošajā apkārt mums un māca pareizi rīkoties. Pildot mobilitātes uzdevumus, centrā bija skolēni, kuri mācījās domāt, sadarboties, meklēt atbildes uz jautājumiem, kurus izvirza dzīves situācijas, un iegūt prasmes darboties – pareizi reaģēt uz notiekošo, palīdzēt.    
Sacré-Coeur koledžā visas partnerskolas prezentēja savu mājasdarbu. Tika novadīts konkurss, kur Daugavpils 11.pamatskolas izglītojamie ieguva godpilno pirmo vietu par radošumu un kreativitāti.
Mobilitātes laikā visiem skolēniem tika piedāvātas daudzveidīgas nodarbības, kuru mērķis bija aicināt skolēnus iemācīties aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, motivēt labu darbu veikšanai, audzināt savstarpējo toleranci un izpalīdzību.
Mobilitāte bija ļoti piepildīta un interesanta. Aktivitātes saliedēja gan skolēnus, gan skolotājus. Piedāvātā kultūras programma deva iespēju iepazīt Francijas kultūru, tradīcijas un vēsturi un rosināja turpināt pētīt šo valsti.

Daugavpils 11. pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo lietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11.pamatskolas
projekta dalībnieku grupa