Skolu ziņas: Erasmus+ kursi Somijā

13.08.2019.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece vidusskolas mācību darbā, bērnu mūzikas skolas vadītāja un angļu valodas skolotāja no 2019.gada 30.jūlija līdz 5.augustam Erasmus+ programmas skolu sektora projektā “Nākotnes skola top šodien” apmeklēja kursus „New learning Environments” (“Jaunā mācību vide”) Joensuu, Somijā.
Kursu mērķis bija iepazīties ar skolas vidi Somijā: aprīkojumu, mācību un ārpusstundu aktivitāšu telpām, tehnoloģijām, kas tiek izmantotas mācību procesā. Kursu ietvaros notika gan seminārnodarbības, gan arī vizītes trīs dažādās Somijas skolās.
Pirmā skola Somijā, ar kuru mēs iepazināmies, bija Joensuu Yhteiskoulu (vidusskola), kur notika kursu nodarbības. Tā ir vidusskola ar sporta novirzienu, kur mācās jaunieši no vairāk nekā 20 pašvaldībām. Skola ir liela un plaša, 1923.gadā celto ēku paplašinot ar jauniem korpusiem, ir izveidota moderna, mūsdienīga izglītības iestāde. Skola pārsteidza ar to, ka te domā ne tikai par audzēkņu, bet ļoti daudz arī par skolotāju labsajūtu. Telpa pedagogiem ir plaša, ērta un komfortabla, ar pilnībā aprīkotu virtuvi, kur brīvajā vai pusdienu laikā skolotāji var sapulcēties, parunāties, apmainīties ar jaunāko informāciju un atgūt enerģiju darbam ar audzēkņiem. Atbalstot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, daudzi skolotāji uz darbu brauc ar velosipēdiem.
Pirmajā kursu dienā pēc iepazīšanās prezentācijas ar Somiju un valsts izglītības sistēmu, katras skolas pārstāvji iepazīstināja ar sevi un savu skolu. Bija ļoti interesanti redzēt, kā strādā citur Eiropā, kas ir tas, ar ko kolēģi lepojas, un kas ir tie jautājumi, problēmas, ar ko vēl jātiek galā, lai izglītošanas process noritētu veiksmīgāk. Pirmās dienas pēcpusdienā devāmies apmeklēt pamatskolu, kas atrodas ārpus pilsētas Kontioniemi ciematā. Skola ir pavisam jauna – aizvadījusi tikai savu pirmo mācību gadu, un tajā mācās nedaudz virs 100 bērniem. Skolas telpas pārsteidza ar savu plašumu un veiksmīgajiem ergonomiskajiem telpu un aprīkojuma risinājumiem. Vairākās telpās atdalošās sienas ir transformējamas, tās sabīdot, veidojas plašākas iespējas skolēnu, skolotāju un vecāku kopīgiem pasākumiem. Grīdu iespējams pacelt, veidojot paaugstinājumu skatuvei koncertiem, teātra izrādēm un citām aktivitātēm. Izvēloties ikvienu lietu: galdu, krēslu, dekoru, lampas un pat skapīšus skolēnu personīgajam mantām, šķiet, ir domāts gan par dizainu, funkcionalitāti, materiālu, gan par ilgtspējību. Kā piebilda skolas direktore: „Ceļot jaunu skolu, ir jādomā 30 gadus uz priekšu!”, lai ieguldītie līdzekļi kalpotu ilgi, radot vidi, kura maksimāli nodrošina mācību procesa efektivitāti. Padomāts ir ne tikai par klases telpām, bet arī par pagalmu, kur skolēni starpbrīžu laikā var izskrieties svaigā gaisā, pabraukāt ar velosipēdiem vai vienkārši patīkami pavadīt laiku vienaudžu vidū.
Otrajā kursu dienā nodarbības bija veltītas modernajām tehnoloģijām un to izmantošanai stundu un ārpusstundu mācību procesa laikā. Tikām iepazīstināti ar dažādām iekārtām, kas uzlabo un veicina skolotāja darbu klasē, motivē audzēkņus un padara izglītošanās procesu interesantāku, saistošāku. Tomēr arī Somijā, kur finansējums dažādu tehnoloģiju iegādei skolās ir lielāks nekā mūsu skolās pieejamais, nepērk visu pēc kārtas, par galveno kritēriju uzskatot nevis to, vai iekārta palīdzēs mācīt, bet to, vai veicinās mācīšanos.
Trešajā kursu dienā viesojāmies skolā, kur mācās 7.-9.klašu audzēkņi. Pēc Somijas mēroga skola skaitās veca – celta un aprīkota pirms 11 gadiem. Skolas ēka ir izveidota pa blokiem, kur katrā ir izvietoti kabineti vienas jomas mācību priekšmetiem: valodām, eksaktajiem priekšmetiem, mākslai u.tml.  Skolotāji strādā ar elektronisko žurnālu sistēmu, kura ir pieejama arī vecākiem un audzēkņiem (līdzīgi kā e-klase Latvijā).
Ceturtā kursu diena tika veltīta alternatīvu mācību metožu un ārpusskolas mācību vides iepazīšanai. Tika organizēta ekskursija uz Koli nacionālo parku, kas tika parādīts kā piemērs ārpusklases mācību procesa organizēšanai mākslas, ģeogrāfijas, sporta un pat matemātikas stundām.
Kursu noslēguma dienā notika radošas aktivitātes ar Virtuālās realitātes tehnoloģijām, kuras iespējams izmantot mākslas, kulturoloģijas, vēstures, ģeogrāfijas un citās mācību stundās.
Kursu laikā radās jaunas idejas un priekšstats par to, kā nākotnē varētu uzlabot mācību vidi arī savā skolā. Projekts bija vērtīgs laiks darba vides novērošanā, analizēšanā, piedaloties diskusijās ar kolēģiem no citām valstīm. Tā kā kursos piedalījās arī skolotāji un skolas darbinieki no Portugāles, Itālijas, Ungārijas, bija iespēja neklātienē iepazīt un salīdzināt arī šo valstu skolas vidi un mācību procesu, smelties jaunu pieredzi un dalīties ar savu, iegūstot jaunus paziņas un kontaktus iespējamai turpmākai sadarbībai, kas ir būtisks faktors inovatīvu ideju realizēšanā praksē. Jaunajā mācību gadā kursu dalībnieces informēs kolēģus un citus interesentus par redzēto un apgūto kursos.

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
angļu valodas skolotāja Laurita Vaidere